Brand

Sådan gør du, hvis der opstår brand

Red menneskeliv:

 • Er der mennesker i øjeblikkelig fare, så red dem først! 
 • Advar og evakuér andre personer i fare
 • Luk døre og vinduer (døre må ikke låses)
 • Hvis det er en institutionen, der har dyr, skal disse naturligvis også reddes ud, hvis det er muligt


Alarmér:

 • Aktivér et evt. brandtryk
 • Alarmér 1-1-2
 • Lokale varslingsinstrukser iværksættes


Bekæmp ilden, hvis det er forsvarligt: 

 • Sluk for evt. strøm hvis det er muligt
 • Begynd slukning med tilgængeligt slukningsudstyr


Kontaktperson kontakter indsatslederen fra brandvæsnet ved ankomst. Fortæl: 

 • Er der personer i bygningen? Evt. antal?
 • Hvor er ilden opstået, og hvor brænder det?

 

Bliver du overrasket af røgen, skal du blive helt nede ved gulvet.

Beskyt næse og mund med et klæde og kryb mod den nærmeste udgang eller luk døren til rummet og giv dig til kende i et åbnet vindue.

 

 

Senest opdateret 07-11-2023