Spring til indhold

Brand, herunder evakuering/genhusning

Situation

Der opstår en brand på et plejecenter eller botilbud, hvilket medfører, at beboerne skal evakueres. Beboerne kan have behov for at blive genhuset, idet det ikke nødvendigvis er muligt at opholde sig på plejecentret/botilbuddet.

Alarmering

Hvis stedet ikke er overvåget ABA anlæg eller ABA anlægget ikke aktiveres, ringer personalet 112.

Den fungerende institutionsleder informerer egen nærmeste leder som efterfølgende orienterer Chef for Aktiv hele Livet, som evt. kontakter andre relevante ledere. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben, hvis denne skal aktiveres.

Opgaver

Der henvises til brandinstruksen for de enkelte plejecentre, midlertidige pladser og  . Instruksen indeholder planer for evakuering samt alarmering af interne og eksterne aktører.

 Skab overblik:

  • Hvad er behovet for genhusning?
  • Er der særlige behov, der skal tilgodeses for de genhusede, herunder pleje, pasning, medicinering etc.?
  • Krisestøtte til beboere/personale.

Afdæk behovet for ressourcer:

  • Senge, rollatorer mm. rekvireres via 72 36 95 27

Handling

Hvis stedet ikke er overvåget ABA anlæg eller ABA anlægget ikke aktiveres, ringer personalet 112.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Ledelse og organisation

Der henvises til brandinstruksen for de enkelte plejecentre, midlertidige pladser og botilbud. Instruksen indeholder planer for evakuering samt alarmering af interne og eksterne.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben. Indsatsledelsen Vestsjællands Brandvæsen leder indsatsen.

Lederen det pågældende sted samarbejder med indsatsledelsen og leder personalet på vagt.

Krisestaben kan efterfølgende blive involveret med henblik på genhusning af beboerne fra det ramte plejecenter/botilbud

Genhusningen vil finde sted på Stenhusbakkens plejecenter. Er der ikke pladser nok, vil VBAF skulle inddrages.

Bemanding og udstyr

Bemandingen er følgende:

  • Personalet på vagt
  • Vestsjællands Brandvæsen
  • Politi

Kommunikation

Personalet på vagt informerer Institutionslederen om branden.

Institutionslederen informeres om branden og dens konsekvenser af Vestsjællands Brandvæsen.

Institutionslederen informerer nærmeste leder: Leder af pleje og omsorg eller Leder af det specialiserede voksenområde, som efterfølgende informerer Chef for Aktiv Hele Livet.

Chef for Aktiv hele Livet informerer direktionen og øvrige nødvendige chefer, f.eks. VBAF og kommunikation/presse og i samråd med direktionen vurderer, om krisestaben skal indkaldes.

Institutionslederen er ansvarlig for, at pårørende orienteres om situationen og en eventuel evakuering.

Kommunikationsafdelingen på Kanalstræde 2 koordinerer og tilrettelægger informationen til borgerne, som bl.a. formidles via kommunens kommunikationskanaler.

Vestsjællands Brandvæsen vurderer om branden har konsekvenser for lokalområdet og melder dette ud.

Kontaktoplysninger

Se afsnit om alarmering og kommunikation.

Se desuden action card for telefonliste.

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Fagsekretariatet
Godkendt af chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021

 

Action card - Brand herunder evakuering/genhusningOpgave

Der opstår en brand på et plejecenter, hvilket medfører, at beboerne skal evakueres. Beboerne kan have behov for at blive genhuset, idet det ikke nødvendigvis er muligt at opholde sig på plejecentret.

Hvem

Hvis stedet ikke er overvåget ABA anlæg eller ABA anlægget ikke aktiveres, ringer personalet 112.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Se desuden de lokale brandinstrukser.

Hvornår

Når hændelsen opstår

Handling

Hvis stedet ikke er overvåget ABA anlæg eller ABA anlægget ikke aktiveres, ringer personalet 112.

Den fungerende institutionsleder informerer nærmeste leder der efterfølgende informerer Chef for Aktiv Hele Livet som eventuelt kontakter andre relevante ledere. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben, hvis denne skal aktiveres.

Det samme er gældende for ABA anlæg.

Se desuden lokale brandinstrukser.

Bemanding

Ved brand ringes 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Kontaktoplysninger

Bemandingen er følgende:

  • Personalet på vagt
  • Vestsjællands Brandvæsen
  • Politi

Se desuden action card for telefonliste.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Fagsekretariatet.

Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen d. 30.11.2021Feedback

Sidst opdateret

05.07.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen