Spring til indhold

Ekstraordinær udskrivelse af patienter

Situation

Ved mange tilskadekomne og/eller mange akut syge pandemi/epidemi kan Holbæk Sygehus eller andre hospitaler med patienter fra Holbæk Kommune, være nødsaget til at udskrive patienter før tid. Desuden kan det blive aktuelt at udskyde planlagte, ikke akutte indlæggelser.

De fleste ikke-færdigbehandlede patienter vil fortsat have behov for hjælp og ekstra pleje.

Udskrivelse af ikke-færdigbehandlede patienter tilstræbes varslet minimum 24 timer før udskrivelsen.

Behandlingsansvaret overgår ved udskrivelsen til beredskabslægen (OBS: Dette er kun en midlertidig aftale).

Den ekstraordinære udskrivning bevirker, at det kommunale plejepersonale skal tilse et større antal borgere med ekstra plejebehov.

Alarmering

Ved ekstraordinære udskrivelser fra sygehuse, på baggrund af aktiveret sundhedsberedskab, er det altid (Region Sjællands) AMK, der henvender sig til Holbæk Kommune og PLO-R. Der er indgået aftale om, at regionen ved ekstraordinære udskrivelser tager kontakt til Holbæk Kommunes beredskab som herefter kontakter visitationen senest 48 timer forinden (OBS: Dette er kun en midlertidig aftale).

Chef for Aktiv hele livet aktiverer beredskabet ved kontakt til lederne af: Sundhed og forebyggelse samt Pleje og omsorg. Leder af pleje og omsorg aktiverer beredskabet på Stenhusbakken ved kontakt til Centerleder. Centerleder ved Stenhusbakken aktiverer lokal plan for ekstraordinære udskrivninger.

Aktiveringen foregår ved telefonisk kontakt.

Opgaver

Det kommunale sundhedspersonale skal modtage og pleje ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitaler, som fortsat har behov for hjælp, ekstra pleje og behandling.

Ved ekstraordinær udskrivning af et større antal patienter fra hospitalerne til plejecentre eller eget hjem er det beredskabslægen i plejecentres lokalområde eller den hjemmeboende borgers lokalområde, der har til opgave at varetage behandlingen af patienterne. Dette sker i tæt samarbejde med regioner/sygehus.

Fordeling af opgaver planlægges af praksiskonsulenterne, og Stenhusbakken informeres i forbindelse med modtagelsen af patienterne om, hvilken læge de kan benytte- se standard for Akutfunktionen.

Stenhusbakkens sygeplejersker kan varetage måling af CRP samt Hgb.

Op til 25 borgeres kan modtages akut fra Holbæk Sygehus til Plejecenter Stenhusbakken. Medicin medgives til min. 48 timer.

Sygehus aftaler tidspunkt for udskrivning samt arrangerer transport, dette i samarbejde med visitationen.

Borgere på midlertidigt ophold vurderes i forhold til udskrivning til eget hjem. Om nødvendigt etableres 2-sengsstuer på Stenhusbakkens midlertidige pladser.

Handling

Leder af Stenhusbakken er ansvarlig for klargøring af stedet. Dette ud fra Sundhedsberedskabet, her indgår tæt samarbejde med:

 • Hjælpemiddelafdelingen i forhold til at fremskaffe

nødvendigt udstyr i form af senge og øvrige hjælpemidler.

 • Holbæk fælleskøkken i forhold til forplejning.
 • Øvrige plejecentre og hjemmeplejegrupper med medarbejdere.
 • Visitationen i forhold til visitering af borgere samt kommunikation med pårørende om udskrivning fra Stenhusbakken.
 • Ved behov for yderligere rettigheder i Nexus, skal det bestilles via Serviceportalen
 • Genoptræning i forhold til opmærksomhed for modtagelse af øget antal genoptræningsborgere.

Ledelse og organisation

Visitationen i samarbejde med Centerleder Stenhusbakken i tæt dialog med leder af pleje og omsorg.

Bemanding og udstyr

Ekstra personale med de rette kompetencer indkaldes efter behov.

Personale i køkkener og administration kan også blive involveret.

Områderne søger selv for de nødvendige sårpleje- og værnemidler.

Hjælpemiddelafdelingen kontaktes på 72369527 mhp. ekstra senge mm.

Kommunikation

 • Chef for Aktiv hele livet orienterer direktionen. Samtidig orienteres N4-lederne.
 • Visitationen aktiveres som har den koordinerende rolle og kontakten med sygehuset
 • Praktiserende læger kontaktes via praksiskonsulent.
 • Medarbejderne informeres af ledelse på Stenhusbakken via mail og opkald til de medarbejdere, der eventuelt skal kaldes ekstra ind.
 • Borger orienteres løbende ved behov for etablering af 2-sengsstuer ved visitationen og medarbejderne ved Stenhusbakken
 • Pårørende til borgere på midlertidigt ophold orienteres af visitationen.
 • Øvrige pårørende orienteres via opslag på informationstavle af ledelse på Stenhusbakken.

Kontaktoplysninger

 • Chef for Aktiv hele livet
 • Leder af Pleje og Omsorg
 • Leder af Sundhed og forebyggelse
 • Centerleder for Stenhusbakken

Kontakt via telefon-se action card med telefonnumre.

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Borgerne, der kommer på midlertidigt ophold grundet ekstraordinær udskrivelse, skal ikke betale for opholdet.

Leder af Pleje og Omsorg deltager i afklaring og praktisk håndtering i forhold til eventuelle tiltag og retningslinjer.

(Se i øvrigt lokal plan for beredskab ved ekstraordinære udskrivninger)

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af.: Fagsekretariatet
Godkendt af chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen den. 30.11.2021

 

Action card - Ekstraordinær udskrivelse af patienterOpgave

Ved mange tilskadekomne og/eller mange akut syge pandemi/epidemi kan Holbæk sygehus eller andre, udskrive patienter, ekstraordinært.

Op til 25 borgeres kan modtages akut fra Holbæk Sygehus til Plejecenter Stenhusbakken. Medicin sondeernæring og bleer medgives til min. 48 timer.

Sygehus aftaler tidspunkt for udskrivning samt arrangerer transport, dette i samarbejde med visitationen.

Borgere på midlertidigt ophold vurderes i forhold til udskrivning til eget hjem. Om nødvendigt etableres 2-sengsttuer på Stenhusbakkens midlertidige pladser.

Hvem

Leder af Stenhusbakken er ansvarlig for klargøring af stedet. Dette ud fra Sundhedsberedskabet, her indgår tæt samarbejde med:

 • Hjælpemiddelafdelingen i forhold til at fremskaffe nødvendigt udstyr i form af senge og øvrige hjælpemidler.
 • Holbæk fælleskøkken i forhold til forplejning
 • Øvrige plejecentre og hjemmeplejegrupper med medarbejdere
 • Visitationen i forhold til visitering af borgere samt kommunikation med pårørende om udskrivning fra Stenhusbakken.
 • Ved behov for yderligere rettigheder i Nexus, skal det bestilles via Serviceportalen.
 • Genoptræning i forhold til opmærksomhed for modtagelse af øget antal genoptræningsborgere.

Hvornår

Ved ekstraordinære udskrivelser fra sygehuse.

Handling

Ved ekstraordinære udskrivelser fra sygehuse, på baggrund af aktiveret sundhedsberedskab, er det altid (Region Sjællands) AMK, der henvender til til Holbæk Kommune og PLO-R. der er indgået en aftale om, at regionen ved ekstraordinære udskrivelser tager kontakt til Holbæk Kommunes beredskab som herefter kontakter visitationen senest 48 timer forinden.

Chef for Aktiv Hele Livet aktiverer beredskabet ved kontakt til lederne af: Sundhed og Forebyggelse samt Pleje og Omsorg. Leder af Pleje og Omsorg aktiverer beredskabet på Stenhusbakken ved kontakt til Centerleder. Centerleder ved Stenhusbakken aktiverer lokal plan for ekstraordinære udskrivelser.

Aktiveringen foregår ved telefonisk kontakt.

Bemanding

Se punkt under "Hvem"

Udstyr

Leder af Stenhusbakken er ansvarlig for klargøring af stedet. Dette ud fra Sundhedsberedskabet, her indgår tæt samarbejde med:

 • Hjælpemiddelafdelingen i forhold til at fremskaffe nødvendigt udstyr i form af senge og øvrige hjælpemidler.
 • Holbæk fælleskøkken i forhold til forplejning.

Kontaktoplysninger

 • Chef for Aktiv Hele Livet
 • Leder af Pleje og Omsorg
 • Leder af Sundhed og Forebyggelse
 • Centerleder for Stenhusbakken

Kontakt via telefon. Se action card med telefonnumre.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af: Fagsekretariatet.

Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021.Feedback

Sidst opdateret

05.08.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen