Spring til indhold

Hedebølge

Situation

Definition på hedebølge: For at kunne kalde vejret hedebølge, skal gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer overstige 28 grader tre dage i træk.

Hedebølge og længere perioder med høje temperaturer øger risikoen for dehydrering. Dette gælder specielt for små børn, ældre, nogle borgere med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og borgere med sygdomme, der påvirkes af varmen.

Alarmering

Relevante ledere orienterer medarbejdere om eventuelle ændrede arbejdsgange og retningslinjer.

Medarbejdere orienterer borgere/beboere om forebyggelse af dehydrering, hedeslag og konfusion.

Opgaver 

Medarbejdere skal forebygge hedeslag og dehydrering hos borgere, der er i kommunens varetægt, herunder borgere der får hjemmehjælp, beboere på plejecentre og bo-og opholdstilbud.

Handling

Relevante ledere aktiverer relevant action card. Ressourcebehovet vurderes og ledere indkalder evt. ekstra personale til at varetage ekstra.

Alle medarbejdere skal have skærpet opmærksomhed på indtagelse af væske (vand). Dette gælder for både personale og de borgere i alle aldre, der serviceres af vores.

Medarbejdere skal desuden være opmærksom på opbevaring af medicin, da visse præparater ikke tåler høje temperaturer.

Ledelse og organisation

Driftsområdernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau.

Relevante ledere og evt. Chef for Aktiv Hele Livet.

Bemanding og udstyr

Det sædvanlige personale løser opgaverne eventuelt med indkaldelse af ekstra personale.

Det vanlige materiel anvendes. Vagtcentralen hos Vestsjællands Brandvæsen kan formidle kontakt til forsvaret eller andre parter, som kan hjælpe, hvis der er behov for yderligere kapacitet.

Kommunikation

Relevante ledere orienterer medarbejdere om eventuelle ændrede arbejdsgange og retningslinjer.

Evt. Chef for Aktiv hele Livet.

Se desuden afsnit om alarmering.

Kontaktoplysninger

Relevante ledere. Hvis det findes nødvendigt, kan Chef for Aktiv hele Livet indkalde krisestaben. Se alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

Se afsnit for alarmering.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) findes informationsmateriale med gode råd om adfærd under en hedebølge.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Fagsekretariatet
Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021

Action card - HedebølgeOpgave

Definition af hedebølge: For at kunne kalde vejret hedebølge, skal gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer overstige 28 grader tre dage i træk.

Hvem

Relevante ledere aktiverer relevante indsatsplaner og action cards. Ressourcebehovet vurderes og ledere indkalder evt. ekstra personale til at varetage ekstra plejebehov.

Alle medarbejdere skal have skærpet opmærksomhed på indtagelse af væske og salte og behov for plejetiltag og information om gode råd til at håndtere en hedebølge hos borgerne. Dette gælder for både personale og de borgere i alle aldre, der serviceres af vores medarbejdere.

Hvornår

Ved hedebølge og længere perioder med høje temperaturer øges risikoen for dehydrering.

Handling

Ressourcebehovet vurderes og ledere indkalder eventuelt ekstra personale til at varetage ekstra plejebehov.

Alle medarbejdere skal have skærpet opmærksomhed på indtagelse af væske og salt og behov for plejetiltag og information om gode råd til at håndtere en hedebølge hos borgerne. Dette gælder for både personale og de borgere i alle andre, der serviceres af vores medarbejdere.

Medarbejdere skal desuden være opmærksom på opbevaring af medicin, da visse præparater ikke tåler høje temperaturer.

Bemanding

Det sædvanlige personale løser opgaverne eventuelt med indkaldelse af ekstra personale.

Kontaktoplysninger

  • Distriksledere i hjemmeplejen
  • Plejecenterledere
  • Evt. leder for Pleje og Omsorg
  • Evt. leder for Sundhed og Forebyggelse
  • Evt. Chef for Aktiv Hele Livet

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Fagsekretariatet

Godkendt af Leder for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen d. 30.11.2021

 Feedback

Sidst opdateret

05.07.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen