Spring til indhold

IT-læk

Situation

Opdag bruddet

Eksempler på brud på Datasikkerheden:

 • Du kommer til at sende personoplysninger til de forkerte personer
 • Du finder personoplysninger på jeres fællesafdelingsdrev
 • Du har lagt CPR-numre ud på hjemmesiden

Er du i tvivl, så følg punkterne herunder, som var der med sikkerhed sket et brud.

Alarmering

Kontakt straks sikkerhedskoordinator Morten Holm på 72 36 43 77 eller isikkerhed@holb.dk

Udenfor normal arbejdstid kontaktes IT-vagt.

Vagttelefon: 72 36 12 34

Opgaver

Stop ulykken - følg råd og vejledning fra sikkerhedskoordinator/IT-vagt

Handling

 • Videregiv de nødvendige oplysninger
 • Forklar, hvor og hvordan bruddet er sket
 • Beskriv de sandsynlige konsekvenser ved bruddet
 • Beskriv, hvad du evt. har gjort for at stoppe bruddet

Ledelse og organisation

Sikkerhedskoordinator (IT-vagt udenfor normal arbejdstid)

Bemanding og udstyr

Kommunikation

Se punkt under alarmering.

Kontaktoplysninger

Kontakt straks sikkerhedskoordinator Morten Holm på 72 36 43 77 eller isikkerhed@holb.dk

 • Videregiv de nødvendige oplysninger
 • Forklar, hvor og hvordan bruddet er sket
 • Beskriv de sandsynlige konsekvenser ved bruddet
 • Beskriv, hvad du evt. har gjort for at stoppe bruddet

Udenfor normal arbejdstid kontaktes IT-vagt.

Vagttelefon: 72 36 12 34

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af.: Fagsekretariatet
Godkendt af chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen den. 30.11.2021

Action card - IT lækOpgave

Opdag bruddet.

Eksempler på brud/læk:

 • Personfølsomme oplysninger til forkerte personer
 • Personfølsomme oplysninger på fællesdrev
 • Personfølsomme oplysninger på hjemmeside

Hvem

Stop ulykken - følg råd og vejledning fra sikkerhedskoordinator/IT-vagt.

Hvornår

Umiddelbart når hændelsen konstateres.

Handling

Kontakt straks sikkerhedskoordinator Morten Holm på 72 36 43 77 eller isikkerhed@holb.dk

Videregiv de nødvendige oplysninger.

Forklar, hvor og hvordan bruddet er sket.

Beskriv de sandsynlige konsekvenser ved bruddet.

Beskriv, hvad du evt. har gjort for at stoppe bruddet.

Udenfor normal arbejdstid kontaktes IT-vagt.

Vagttelefon: 72 36 12 34

Bemanding

Se punkt under "handling".

Kontaktoplysninger

Se punkt under "handling"

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Sikkerhedskoordinator (IT-vagt udenfor normal arbejdstid).

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Fagsekretariatet

Godkendt af chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021Feedback

Sidst opdateret

04.08.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen