Spring til indhold

Smitsomme alvorlige sygdomme (herunder epidemi/pandemi)

Situation

Udbrud af smitsom alvorlig sygdom (herunder epidemi/pandemi).

En særlig smitsom sygdom udgør specielt en trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn, men kan også ramme den bredere befolkning.

Udbruddet af en særlig smitsom sygdom udgør en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner i ældreplejen, botilbud, institutioner og pasningstilbud, da en stor del af personalet kan være sygemeldt eller i isolation. Samtidig kan det indebære en øget arbejdsindsats fra personalets side, ved øget smitte hos beboere/borgere.

Alarmering

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme. Ved udbrud ved alvorlig smitsom sygdom/pandemi/epidemi er det nødvendigt med central styring og koordination af sundhedsberedskabet. I sådanne tilfælde sikrer Sundhedsstyrelsen en koordineret indsats på nationalt niveau og yder faglig rådgivning til regioner og kommuner.

Sundhedsstyrelsen holder tæt kontakt til involverede regioner via Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), Region Sjælland

AMK forventes løbende at rapportere om situationen til Sundhedsstyrelsen ved håndtering af større beredskabshændelser.

AMK-Vagtcentralen for region Sjælland kontakter kommunaldirektøren via indsatsleder hos Vestsjællands Brandvæsen.

Opgaver

Håndtering af borgere med smitsomme sygdomme på plejecentre, hjemmeplejen, borgere i eget hjem, bo- og opholdssteder.

Værnemidler og andre produkter skal være sikret til minimum 3-4 måneder og skal bestå af:

  • Mundbind type 1
  • Mundbind type 2
  • FFP3 masker
  • Visirer
  • Beskyttelsesbriller
  • Vandtætte/vandafvisende overtrækskitler
  • Plastikforklæder med og uden lange ærmer
  • Håndsprit minimum 70% Ethanol
  • Overfladedesinfektion minimum 70% Ethanol
  • Handsker xs-s-m-l-xl
  • Desinfektionsklude til hænder
  • Desinfektionsklude til overflader
  • Håndsæbe
  • Universalrengøring
  • Spande

Handling

De berørte kerneområders indsatsplaner og tilhørende action card aktiveres. De relevante ledere for stedet sørger for at iværksætte disse.

Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, uniformshygiejne, rengøring og bortskaffelse af affald.

  • Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) kontaktes ved behov for karantænefaciliteter
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af massevaccination tilrettelægges i overensstemmelse med vejledningen fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedskrisestaben aftaler med Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og AMK, hvordan parterne hurtigt og effektivt kommunikerer.

Sundhedsstyrelsen vil løbende indhente, bearbejde og udfærdige relevant information og vejledning til sundhedsvæsenet i regioner og kommuner.

Ledelse og organisation

Krisestaben har den øverste ledelse, hvorefter kommunens normale ledelsesstruktur så vidt muligt er gældende.

Der informeres løbende til krisestaben via AHLI`s krisestab.

De kommunale og nationale infektionshygiejniske retningslinjer følges.

Bemanding og udstyr

Ledelsen må forvente højt sygefravær hos personalet. Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale fra andre chef- og direktørområder.

Hvis der er særligt beskyttelsesudstyr, som skal benyttes, vil Sundhedsstyrelsen udmelde dette.

Hændelsen kan kræve at medarbejdere og udstyr fra mange forskellige afdelinger involveres. En stærk koordination og vidensdeling er derfor påkrævet.

Chefen for Aktiv Hele Livet er ansvarlig for i tæt samarbejde med den øverste krisestab, at der lokalt bliver etableret og forankret særlige grupper til at varetage opgaver i pleje og behandling af smitsomt syge borgere, dels for at sikre den nødvendige behandling under hensyntagen til faglighed og ekspertise, dels for at minimere smittespredningen.

Kommunikation

Det er for Region Sjælland aftalt at politiet har ansvaret for krisekommunikationen i den indledende fase (når politiet er involveret).

OBS: For kommunikation i forhold til den kommunale opgaveløsning: Direktøren har ansvaret for den sundhedsfaglige information og er desuden talsperson for Sundhedsberedskabet, medmindre andet er aftalt. Hvis en hændelse har en sundhedsfaglig dimension, skal direktøren og chefen for aktiv hele livet udtale sig om sundhedsfaglige aspekter og/eller levere input til krisestaben.

Krisestaben har ansvaret for pressehåndtering og Kommunens kommunikationsafdeling har ansvaret for aktivering af krisekommunikationens krisekommunikationsplan.

Kontaktoplysninger

Oplysninger om alvorlige smitsomme sygdomme (herunder epidemi/pandemi) kan findes på www.sst.dk og www.ssi.dk.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Fagsekretariatet
Godkendt af chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021

Action card - Smitsomme alvorlige sygdomme (herunder epidemi/pandemi)Opgave

Udbrud af smitsom alvorlig sygdom (herunder epidemi/pandemi).

En særlig smitsom sygdom udgør specielt en trussel for ældre personer med svagt helbred og små børn, men kan også ramme den bredere befolkning.

Udbruddet af en særlig smitsom sygdom udgør en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner i ældreplejen, botilbud, institutioner og pasningstilbud, da en stor del af personalet kan være sygemeldt eller i isolation. Samtidig kan det indebære en øget arbejdsindsats fra personalets side, ved øget smitte hos beboere/borgere.

Hvem

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme. Ved udbrud ved alvorlig smitsom sygdom/pandemi/epidemi er det nødvendigt med central styring og koordination af sundhedsberedskabet. I sådanne tilfælde sikrer Sundhedsstyrelsen en koordineret indsats på nationalt niveau og yder faglig rådgivning til regioner og kommuner.

Sundhedsstyrelsen holder tæt kontakt til involverede regioner via Akut Medicin Koordinationscenter (AMK), Region Sjælland telefon 58 52 93 10.

AMK forventes løbende at rapportere om situationen til Sundhedsstyrelsen ved håndtering af større beredskabshændelser.

AMK-vagtcentralen for Region Sjælland kontakter kommunaldirektøren via indsatsleder hos Vestsjællands Brandvæsen eller Falcks vagtcentral.

Beredskabschefen/vagthavende indsatsleder telefon 72 36 25 00.

Hvornår

Ved udbrud af smitsom alvorlig sygdom (herunder epidemi/pandemi)

Handling

Håndtering af borgere med smitsomme sygdomme på plejecentre, hjemmeplejen, borgere i eget hjem, bo- og opholdssteder.

De forskellige institutioner i Aktiv Hele Livet har udarbejdet en plan for håndtering af borgere med mistanke om eller konstateret smitte i forhold til Covid-19.

Sikring af værnemidler og andre produkter:

  • Mundbind type 1
  • Mundbind type 2
  • FFP3 masker
  • Visirer
  • Beskyttelsesbriller
  • Vandtætte/vandafvisende overtrækskitler
  • Plastikforklæder med og uden lange ærmer
  • Håndsprit minimum 70 % Ethanol
  • Overfladedesinfektion minimum 70 % Ethanol
  • Handsker xs, s, m, l og xl.
  • Desinfektionsklude til hænder
  • Desinfektionsklude til overflader
  • Håndsæbe
  • Universalrengøring
  • Spande

Holbæk Kommune har et centralt værnemiddellager.

Desuden findes der mindre lagre af værnemidler og øvrige produkter lokalt.

Se indsatsplan for Smitsomme alvorlige sygdomme (herunder epidemi/pandemi) for yderligere oplysninger om håndtering af borgere med smitsomme sygdomme og værnemidler.

Bemanding

Ledelsen må forvente højt sygefravær hos personalet. Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde om der er behov for at indkalde ekstra personale fra andre chef- og direktørområder.

Chefen for Aktiv Hele Livet er ansvarlig for i tæt samarbejde med den øverste krisestab, at der lokalt bliver etableret og forankret særlige grupper til at varetage opgaver i Pleje og behandling af smitsomt syge borgere, dels for at sikre den nødvendige behandling under hensynstagen til faglighed og ekspertise, dels for at minimere smittespredningen.

I nogle tilfælde vil alle ikke akutte opgaver blive udført, da det prioriteres at opretholde de kritiske funktioner.

Udstyr

Sikring af værnemidler og andre produkter:

  • Mundbind type 1
  • Mundbind type 2
  • FFP3 masker
  • Visirer
  • Beskyttelsesbriller
  • Vandtætte/vandafvisende overtrækskitler
  • Plastikforklæder med og uden lange ærmer
  • Håndsprit minimum 70 % Ethanol
  • Overfladedesinfektion minimum 70 % Ethanol
  • Handsker xs, s, m, l og xl.
  • Desinfektionsklude til hænder
  • Desinfektionsklude til overflader
  • Håndsæbe
  • Universalrengøring
  • Spande

Kontaktoplysninger

Oplysninger om alvorlige smitsomme sygdomme (herunder apidemi/pandemi) kan findes på www.sst.dk og www.ssl.dk

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Fagsekretariatet.

Godkendt af chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen d. 30.11.2021

 

Beredskabsplan - Plan ved tilfælde af COVID-19 i Holbæk hjemmepleje

Her kan du læse mere ved mistanke om eller konstateret smitte med COVID-19 i Hjemmeplejen Holbæks hjemmeplejedistrikter

Vedrørende instrukser

Vedrørende værnemidler

Vedrørende isolation

Vedrørende hygiejne

I hjemmeplejen bør håndsprit og papirhåndklæde til eget brug medbringes af medarbejderen.

Borger

Borgere støttes i at vaske hænder grundigt inden måltider, aktiviteter eller kontakt med andre. Hvis borger ikke kan få vasket hænder, så hjælp borger aktivt med hånddeinfektion.

Arbejdsdragt

Personbeklædning fra DFD, skal lægges i smelteposer med seddel på og herefter i eget bur. Bur, poser og sedler er gjort klar i omklædningslokalerne. Poserne kan rumme mere end et sæt tøj og skal fyldes op før den lukkes og seddel bliver sat på.

Hvis den smittede borger har været i direkte kontakt med medarbejderens uniform, skal medarbejderens uniform sendes i en smeltepose efter besøgets afslutning. Det vil være yderst sjældent, at den smittede borger har direkte kontakt med medarbejderes uniform, da medarbejderen bruger værnemidler.

Vedrørende transport i tjenestebiler eller cykler

Når medarbejderne transporterer sig i bil eller på cykel:

  • Kontaktflader (rat, gearstang og håndbremse, håndtag ude og inde) i bilen rengøres
  • Når to kører sammen i en bil, anbefales at man sidder med størst mulig afstand og benytter maske/eller heldækkende ansigtsvisir
  • Kontaktflader på cykel, herunder styr, nøgle og saddel, rengøres efter samme retningslinjer som biler

Samboende

Hvis samboende enten er bekræftet eller mistænkt smittet med COVID-19, skal medarbejderen:

  • Sikre at den samboende opholder sig i aflukket rum under besøget.
  • Opfordre til at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd ved symptomer på COVID-19.
  • Informere om Sundhedsstyrelsens generelle vejledning for isolation.

Organisering af isolation af mistænkte og smittede borgere

Organisering så den enkelte borger har så få kontakter som muligt både i forhold til personale, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Det skal overvejes om nogle opgaver kan samles og udføres på færre besøg og af færre medarbejdere. For eksempel kan sygeplejersken servere frokosten i forbindelse med et besøg med sårbehandling.

Vi kan henstille til at pårørende besøg reduceres mest muligt, og at de generelle anbefalinger for besøg hos COVID-19 smittede borgere overholdes.

Der laves individuelle hensyn til særlig udsatte medarbejdere, der ikke tager besøgene hos de smittede.

God plads på kontoret så afstandsanbefalinger overholdes.

Besøg hos borgeren

  • Daglig opfølgning på borgerens symptomer.
  • Sikre afstand til borgeren ved adgang til boligen. Borgeren der selv åbner døren bedes træde tilbage i entréen inden medarbejderen går ind i boligen.
  • Planlæg opgaver så opgaverne så vidt muligt håndteres på afstand. Borgeren kan vende siden til eller hovedet væk hvis medarbejderen er tæt på.
  • Ved tæt kontakt med borger der er smittet med COVID-19 benyttes værnemidler.

Udskrivelse af borgere med COVID-19

Se Action Card 7.

Hvis borgeren skal færdes på fællesarealer inden indgang til egen bolig, skal det aftales med sygehuset, at borgeren skal bære et mundbind.

Der skal værnemidler ud i hjemmet. Se afsnittet om værnemidler.

Affald

Affald emballeres og kasseres som vanligt, og der udføres håndhygiejne.

Tøjvask

  • Snavsetøj hånderes så lidt som muligt.
  • Håndklæder, sengelinned og undertøj vaskes ved minimum 80 grader, og det øvrige tøj om muligt ved minimum 60 grader.
  • Der udføres håndhygiejne efter håndtering af snavsetøj.
  • Anvendes eksternt vaskeri, følges virksomhedens anbefalinger.

Rengøring

Rengøring med almindelige rengøringsmidler er tilstrækkeligt, da borgeren er i eget hjem. Særligt fokus på kontaktpunkter. Husk at sætte COVID-19 rengørings indsats på.

Nexus

Adgang til nødvendige kompetencer

Akut funktion

Hjemmeplejen har sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i alle vagter i alle ugens dage.

Praktiserende læge

Medarbejderne kontakter sygeplejerske og/eller social- og sundhedsassistent før kontakt til læge. Alle medarbejdere tilkalder akut hjælp via 112.

Rådgivning om hygiejne

Vejledning og sparring i den tværfaglige medarbejdergruppe og vejledninger og instrukser i VAR.

Socialpædagogiske foranstaltninger

Udfordringer i forhold til varetagelse af plejen i forhold til den enkelte borger drøftes til tværfaglige triagemøder. Demensspecialister inddrages til sparring til socialpædagogiske tiltag i forhold til demente.

Referencer, lovgivning og links

Infektionshygiejniske retningslinjer for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og sundhedsplejen

 

Beredskabsplan - plan ved tilfælde af COVID-19 på Elmelunden

Her kan du læse mere ved mistanke om eller konstateret smitte med COVID-19 på Plejecenter Elmelunden

Vedrørende instrukser

Vedrørende værnemidler

Vedrørende isolation

Vedrørende hygiejne

Beboer

  • Beboeren informeres og instrueres i omhyggelig håndhygiejne.

Arbejdsdragt

Se brug af arbejdsdragt

  • Personalebeklædning fra DFD, skal lægges i smelteposer med seddel på og herefter i eget bud. Bur, poser og sedler er gjort klar i kælderen. Poserne kan rumme mere end et sæt tøj og skal fyldes op før den lukkes og seddel bliver sat på.

Vedrørende tranport i tjenestebiler

Rengøring af kontaktflader tjenestebiler

Isolation af mistænkte og smittede borger

På plejecenter Elmelunden deles huset i zoner, svarende til hvert afsnit, så beboerne fra de forskellige afsnit ikke har kontakt med hinanden.

Grundet de fleste beboere er demente og ikke forstår at de er isoleret i egen lejlighed, er muligheden at den ene side lukkes af således at den demente borger færdes på den ene gang og eventuelt opholdsstuen, mens køkken/alrum åbnes for de øvrige beboere. Beboeren egen dør til gangen kan være åbent i stedet så der ikke søges andet end til gangen og opholdsstuen inddrages til de raske borgere. Dette skal vurderes i det enkelte tilfælde.

Beboeren skal:

  • Opholde sig i egen bolig (isolation)
  • Minimere kontakt til andre
  • Anvende eget toilet og bad

Der er ikke mulighed for kohorte isolation på Elmelunden. Beboerne bor i egen lejlighed og der er mulighed for isolation i egen lejlighed.

Personalet:

  • Opdeler sig, så nogle varetager plejen, for mistænkte beboere, for smittede beboere og raske beboere.
  • Bliver i videst omfang i egen afdeling uden for stor vekslen frem og tilbage i bo enhederne/afsnittene/gangene og følger så vidt muligt egen vagtplan. Der er et passende antal medarbejdere som udpeges til at varetage opgaverne hos borger.
  • Nattevagten: Det kan være nødvendigt at nattevagterne hjælper på tværs for at undgå for mange personaler der både passer syge og raske borgere.

Afskærmning af raske borgere

  • Ikke smittede beboere forsøges, i største mulige omfang, at blive på egen stue for at reducere mulig smittespredning. Det gælder også i spisesituationer hvor antallet af beboere i fællesarealerne skal reduceres så meget så muligt.
  • Er det ikke muligt at holde beboeren i lejligheden kan anvendes en dørmåtte for at gøre personalet opmærksom på hvornår beboeren skal guides retur til lejligheden.
  • Hvis det er svært at undgå, at beboeren færdes i fællesarealerne, må de øvrige borgere fjernes fra den smittede ved at opholde sig mere i egne lejligheder eller zoneopdelingen, se denne under afsnittet "Isolation af mistænkte og smittede borgere"

Rengøring

  • De generelle fra sundhedsstyrelsen følges
  • Rengøring af fællesarealer, kontorer og beboernes stuer varetages dagligt.
  • Ekstra rengøring af kontaktflader på fællesarealer og beboernes lejligheder varetages i hver vagt.
  • Andet?

Tøjvask

  • Snavsetøj håndteres så lidt som muligt
  • Håndklæder, sengelinned og undertøj vaskes ved min 80 grader, og det øvrige tøj om muligt ved 60 grader. Linned og håndklæder til Elis skal i smelteposer ved verificeret COVID-19 smitte.
  • Vasketøj til De Forenede Dampvaskeri skal i specielle vasketøjsposer (smelteposer)

Udskrivelse af borgere med COVID-19

Se action card 7.

  • Beboerne modtages ved hovedindgangen og beboeren hjælpes med at få en kirurgisk maske på. Øvrige beboere bliver henvist til egne stuer, mens den udskrevne bliver kørt til egen bolig.
  • På gangen ved den aktuelle lejlighed klargøres vogn med værnemidler og rengøringsartikler. Smelteposer til borgers linned hentes og placeres på badeværelset.
  • Det vurderes om det er nødvendigt med fast vagt i forhold til opretholdelse af isolation.
  • Beboere, der udskrives med COVID-19, er fortsat under sygehusets behandlingsansvar indtil 48 timer efter symptomfrihed. Er der, efter udskrivelse, behov for lægelig bistand skal E-lægen kontaktes på 7 20 42 44. (Region Sjælland - Dokumentportal nr. 632062.)

Adgang til nødvendige kompetencer

Akut funktion
Elmelunden har sygeplejersker i dagtimerne på hverdage samt social- og sundhedsassistenter i dag, aften og nattevagter alle ugens dage. I weekends, aften og nat tilkaldes den udekørende sygeplejerske efter behov.

Praktiserende læge
Personalet kontakter sygeplejerske og/eller social- og sundhedsassistent før kontakt til læge. Alle medarbejdere tilkalder akut hjælp via 112.

Rådgivning om hygiejne
Vejledning og sparring i den tværfaglige personalegruppe. Samt vejledninger og instrukser i VAR.

Socialpædagogiske foranstaltninger
Udfordringer i forhold til varetagelse af plejen i forhold til den enkelte borger drøftes til tværfaglige triagemøder. Demensspecialister inddrages til sparring til socialpædagogiske tiltag i forhold til demente.

Besøg

Besøg på Plejecenter Elmelunden følger Sundhedsstyrelsen retningslinjer i forhold til besøg på plejecentre.

Referencer, lovgivning og links

Infektionshygiejniske retningslinker for Plejecentre

Beredskabsplan - Plan ved tilfælde af COVID-19 på Plejecenter Kastaniely

Her kan du læse mere ved mistanke om eller konstateret smitte med COVID-19 på Plejecenter Kastaniely

Vedrørende instrukser

Vedrørende værnemidler

Vedrørende isolation

Vedrørende hygiejne

Beboer:

  • Beboeren skal informeres og instrueres i omhyggelig håndhygiejne.
  • Beboeren og pårørende informeres om isolation.

Arbejdsdragt

Se brug af arbejdsdragt

  • Personalebeklædning fra DFD, skal lægges i smelteposer med seddel på og herefter i eget bur, poser og sedler er gjort klar i kælderen. Poserne kan rumme mere en et sæt tøj og skal fyldes op før den lukkes og seddel bliver sat på.

Isolation af mistænkte og smittede borgere

På Plejecenter Kastaniely deles huset i fløje, svarende til hver bo enhed, så beboerne fra de forskellige bo enheder ikke har kontakt med hinanden.

Beboeren skal:

  • Opholde sig i egen bolig (isolation).

Der er ikke mulighed for kohorte på Kastaniely. Beboerne bor i egen lejlighed og der er mulighed for isolation i egen lejlighed.

Medarbejderne:

  • Opdeler sig, så nogle varetager plejen for mistænkte borgere, for smittede borgere og for raske borgere.
  • Bliver i videst omfang i egen afdeling uden for stor vekslen frem og tilbage i bo enhederne/afsnittene/gangene ig følger så vidt mulig egen vagtplan. Der er et passende antal medarbejdere som udpeges til at varetage opgaverne hos borgerne som er konstateret smittet.
  • Nattevagten, her kan det være nødvendigt at nattevagterne hjælper på tværs for at undgå for mange personaler der både passer syge og raske borgere.

Afskærmning af raske borgere

  • Ikke smittede beboere forsøges i største mulige omfang, at blive på egen stue for at reducere mulig smittespredning. Det gælder også i spisesituationer hvor antallet af beboere i fællesarealerne skal reduceres så meget som muligt.
  • Er det ikke muligt at holde beboeren i lejligheden kan anvendes en dørmåtte for at gøre personalet opmærksom på hvornår beboeren skal guides retur til lejligheden.
  • Hvis det er svært at undgå, at beboeren færdes i fællesarealerne, må de øvrige borgere fjernes fra den smittede ved at opholde sig mere i egne lejligheder.

Rengøring

  • De generelle fra sundhedsstyrelsen følges.
  • Rengøring af fællesarealer, kontorer og beboernes stuer varetages dagligt.
  • Ekstra rengøring af kontaktflader på fællesarealer og beboers lejligheder varetages i hver vagt.

Tøjvask

  • Snavsetøj berøres mindst muligt.
  • Håndklæde, sengelinned og undertøj vaskes ved minimum 80 grader og det øvrige tøj om muligt ved minimum 60 grader. Linned og håndklæder skal i smelteposer ved verificeret COVID-19 smitte.
  • Personalebeklædning til De Forenede Dampvaskeri skal i specielle vasketøjsposer (smelteposer).

Nexus

  • Husk at udfylde smittefare skema i Nexus af hensyn til tværfaglige samarbejdspartnere der kommer i huset.

Udskrivelse af borgere med COVID-19

Se Action Card 7

  • Borger modtages ved hovedindgangen og borgeren hjælpes med at få et mundbind på. Øvrige borgere/beboere bliver henvist til egne stuer, mens den udskrevne bliver kørt til egen bolig.
  • På gangen ved den aktuelle lejlighed klargøres vogn med værnemidler og rengøringsartikler. Smelteposer til borgers linned hentes og placeres på badeværelset.
  • Det vurderes om det er nødvendigt med en fast vagt i forhold til opretholdelsen af isolation.
  • Borgere, der udskrives med covid-19, er fortsat under sygehusets behandlingsansvar indtil 48 timer efter symptomfrihed. Er der, efter udskrivelse, behov for lægelig bistand skal E-lægen kontaktes på 70 20 42 44.  (Region Sjælland - Dokumentportal nr. 632062)

Adgang til nødvendige kompetencer

Akut funktion
Kastaniely har sygeplejerske(r) i dagtimerne på hverdage samt social- og sundhedsassistenter i dag, aften og nattevagter alle ugens dage. I weekender, aften og nat tilkaldes den udekørende sygeplejerske efter behov.

Praktiserende læge
Medarbejderne kontakter sygeplejerske og/eller social- og sundhedsassistent før kontakt til læge. Alle medarbejdere tilkalder akut hjælp via 112.

Rådgivning om hygiejne
Vejledning og sparring i den tværfaglige medarbejdergruppe. Samt vejledninger og instrukser i VAR.

Socialpædagogiske foranstaltninger
Udfordringer i forhold til varetagelse af plejen i forhold til den enkelte borger drøftes til tværfaglige triagemøder. Demensspecialister inddrages til sparring til socialpædagogiske tiltag i forhold til demente.

Besøg
Besøg på plejecenter Kastaniely følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til besøg på plejecentre.

Se nyeste viden om COVID-19 her.

Beredskabsplan - Plan ved tilfælde af COVID-19 på Samsøvej

Her kan du læse mere ved mistanke om eller konstateret smitte med COVID-19 på Plejecenter Samsøvej

Vedrørende instrukser

Vedrørende værnemidler

Vedrørende isolation

Vedrørende hygiejne

Beboer

  • Beboeren informeres og instrueres i omhyggelig håndhygiejne
  • Beboeren og pårørende informeres om isolation

Arbejdsdragt

Se brug af arbejdsdragt.

  • Personalebeklædning fra DFD, skal lægges i smelteposer med seddel på og herefter i eget bur. Bur, poser og sedler er gjort klar i kælderen. Poserne kan rumme mere end et sæt tøj og skal fyldes op før den lukkes og seddel bliver sat på.

Vedrørende transport i tjenestebiler

Rengøring af kontaktflader tjenestebiler

Isolation af mistænkte og smittede borgere

På Plejecenter Samsøvej deles huset i zoner, svarende til hver boenhed, så beboerne fra de forskellige boenheder ikke har kontakt med hinanden.

Beboeren skal:

  • ophold sig i egen bolig (isolation).

Der er ikke mulighed for kohorte isolation på Samsøvej. Beboerne bor i egen lejlighed og der er mulighed for isolation i egen lejlighed.

Medarbejderne:

  • opdeler sig, så nogle varetager plejen for mistænkte borgere, for smittede borgere og for raske borgere.
  • Bliver i vides omfang i egen afdeling uden for stor vekslen frem og tilbage i boenhederne/afsnittene/gangene. De følger så vidt muligt egen vagplan og der er et passende antal medarbejdere som udpeges til at varetage opgaverne hos borgerne som er konstateret smittet.
  • Nattevagten: Det kan være nødvendigt at nattevagterne hjælper på tværs for at undgå for mange personaler der både passer syge og raske borgere.

Afskærmning af raske borgere

  • Ikke smittede beboere forsøges, i største mulige omfang, at blive på egen stue for at reducere mulig smittespredning. Det gælder også i spisesituationer hvor antallet af beboere i fællesarealerne skal reduceres så meget som muligt.
  • Er det ikke muligt at holde beboeren i lejligheden kan anvendes en dørmåtte for at gøre personalet opmærksom på hvornår beboeren skal guides retur til lejligheden.
  • Hvis det er svært at undgå, at beboeren færdes i fællesarealerne, må de øvrige borgere fjernes fra den smittede ved at opholde sig mere i egne lejligheder.

Rengøring

  • De generelle fra Sundhedsstyrelsen følges.
  • Rengøring af fællesarealer, kontorer og beboernes stuer varetages dagligt.
  • Ekstra rengøring af kontaktflader på fællesarealer og beboers lejligheder varetages i hver vagt.

Tøjvask

  • Snavsetøj berøres mindst muligt.
  • Håndklæder, sengelinned og undertøj vaskes ved minimum 80 grader, og det øvrige tøj om muligt ved minimum 60 grader. Linned og håndklæder til Elis skal i smelteposer ved verificeret COVID-19 smitte.
  • Personalebeklædning til De Forenede Dampvaskeri skal i specielle vasketøjsposer (smelteposer).

Nexus:

  • Husk at udfylde smittefare skema i Nexus af hensyn til tværfaglige samarbejdspartnere der kommer i huset.

Udskrivelse af borgere med COVID-19

Se Action card 7.

  • Borger modtages ved hovedindgangen og borgeren hjælpes med at få et mundbind på. Øvrige borgere/beboere bliver henvist til egne stuer, mens den udskrevne bliver kørt til egen bolig.
  • På gangen ved den aktuelle lejlighed klargøres vogn med værnemidler og rengøringsmidler. Smelteposer til borgers linned hentes og placeres på badeværelset.
  • Det vurderes om det er nødvendigt med fast vagt i forhold til opretholdelse af isolation.
  • Borgere, der udskrives med COVID-19, er fortsat under sygehusets behandlingsansvar indtil 48 timer efter symptomfrihed. er der, efter udskrivelse, behov for lægelig bistand skal E-lægen kontaktes på telefon 70 20 43 44. (Region Sjælland  - Dokumentportal.)

Adgang til nødvendige kompetencer

Akut funktion
Samsøvej har sygeplejersker i dagtimerne på hverdage samt social- og sundhedsassistenter i dag, aften og nattevagter alle ugens dage. I weekends, aften og nat tilkaldes den udekørende sygeplejerske efter behov.

Praktiserende læge
Medarbejderne kontakter sygeplejerske og/eller social- og sundhedsassistent før kontakt til læge. Alle medarbejdere tilkaldes akut hjælp via 112.

Rådgivning og hygiejne
Vejledning og sparring i den tværfaglige medarbejdergruppe.

Socialpædagogiske foranstaltninger
Udfordringer i forhold til varetagelse af plejen i forhold til den enkelte borger drøftes til tværfaglige triagemøder. Demensspecialister inddrages til sparring til socialpædagogiske tiltag i forhold til demente.

Besøg

Besøg på Plejecenter Samsøvej følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til besøg på Plejecentre.

Beredskabsplan - Plan ved tilfælde af COVID-19 på Stenhusbakken

Her kan du læse mere ved mistanke om eller konstateret smitte med COVID-19 på Plejecenter Stenhusbakken

Vedrørende instrukser

Vedrørende værnemidler

Vedrørende isolation

Vedrørende hygiejne

Beboer:

  • Beboeren informeres og instrueres i omhyggelig håndhygiejne.

Arbejdsdragt

Se brug af arbejdsdragt.

  • Personalebeklædning fra DFD, skal lægges i smelteposer med seddel på og herefter i eget bur. Bur, poser og sedler er gjort klar i kælderen. Poserne kan rumme mere end et sæt tøj og skal fyldes op før den lukkes og seddel bliver sat på.

Vedrørende transport i tjenestebiler

Rengøring af kontaktflader i tjenestebiler.

Isolation af mistænkte og smittede borgere

Der oprettes Zone-opdeling mellem pladser til midlertidigt ophold og plejecenterborgere. Branddøren mellem de to gange lukkes, så borgerne på midlertidigt ophold og plejecenterborgerne ikke har kontakt med hinanden.

Plejecenter beboerne skal:

  • Opholde sig i egen bolig (isolation)
  • Minimere kontakt til andre
  • Anvende eget toilet og bad

Borger på midlertidigt ophold

  • Ved melding af modtagelse af COVID-smittet borger på midlertidigt ophold oprettes Zone opdeling for smittede borgere for enden af gangen veds stue 1+2 + 30+31. Sture 1 + 31 vælges først.
  • Borger modtages ved at Falck anvender døren for enden af gangen, så borger ikke skal igennem huset.
  • Der opsættes skærm p gang med skilt. Smitte zone klargøres med vogn med værnemidler og rengøringsartikler, placeres på gangen ved indgangen til borger. Smelteposter til borgere linned hentes og placeres på badeværelset.
  • Det vurderes om det er nødvendigt med fast vagt i forhold til opretholdelse af isolation.
  • Smitte borgere på midlertidigt ophold har ikke adgang til fællesrum.
  • Kohorteisolation på midlertidigt ophold kan være en mulighed ved at to borgere med bekræftet COVID-19 infektion indkvarteres på samme stue.

Medarbejderne:

  • Opholder sig, så nogle varetager plejen for mistænkte borgere, for smittede borger og for raske borgere. 
  • De bliver i videst omfang i egen afdeling uden for stor vekslen frem og tilbage mellem gangene. De følger så vidt muligt egen vagtplan og er et passende antal medarbejdere udpeges til at varetage opgaverne hos borger.
  • Nattevagten kan det være nødvendigt at de hjælper på tværs for at undgå for mange personaler der både passer syge og raske borgere.

Afskærmning af raske borgere

  • Ikke smittede beboere forsøge, i største mulig omfang, at blive på egen stue for at reducere mulig smittespredning. Det gælder også i spisesituationer hvor vi ophører med fælles spisning i spisestuen.
  • På midlertidigt ophold ophører vi med fælles spisning. Maden serveres på egen stue, for at opretholde afstandskravene.
  • Er det ikke muligt at holde beboeren i lejligheden kan anvendes en dørmåtte for at gøre personalet opmærksom på hvornår beboeren skal guides retur til lejligheden.
  • Hvis det er svært at undgå, at beboeren færdes i fællesarealerne, må de øvrige borgere fjernes fra den smittede ved at opholde sig mere i egne lejligheder.

Rengøring

  • De generelle fra Sundhedsstyrelsen følges.
  • Rengøring af fællesarealer, kontorer og beboernes stuer varetages dagligt.
  • Ekstra rengøring af kontaktflader på fællesarealer og beboere lejligheder varetages i hver vagt.

Tøjvask

  • Snavsetøj håndteres så lidt som muligt.
  • Håndklæder, sengelinned og undertøj vaskes ved minimum 80 grader og det øvrige tøj om muligt ved minimum 60 grader. Linned og håndklæder til Elis skal i smelteposer ved verificeret COVID-19 smitte.
  • Stenhusbakken har fælles vaskemaskine. Borgerens tøj vaskes alene. Vaskemaskinen skal efterfølgende køre uden tøj på 90 grader.
  • Vasketøj til De Forende Dampvaskeri skal i specielle vasketøjsposer (smelteposer)

Udskrivelse af borgere med COVID-19

Se Action Card 7

  • Borger modtages ved hovedindgangen og borgeren hjælpes med at få en kirurgisk maske på. Øvrige borger/beboere bliver henvist til egne stuer, mens den udskrevne bliver kørt til egen bolig.
  • Der opsættes skærm på gang med skilt. Smitte zone samt klargøres vogn med værnemidler og rengøringsartikler. Placeres på gangen ved indgangen til borger. Smelteposer til borgers linned hentes og placeres på badeværelset.
  • Det vurderes om det er nødvendigt med fast vagt i forhold til opretholdelse af isolation.
  • Borgere, der udskrives med COVID-19, er fortsat under sygehusets behandlingsansvar indtil 48 timer efter symptomfrihed. Er der, efter udskrivelse behov for lægelig bistand, skal E-lægen kontaktes på telefon 70 20 42 44. (Region Sjælland - Dokumentportal)

Adgang til nødvendige kompetencer

Akut funktion
Stenhusbakken har sygeplejersker i dag- og aftentimerne alle ugens dage samt social. og sundhedsassistenter i dag, aften og nattevagter alle ugens dage. Om natten tilkaldes den udekørende sygeplejerske efter behov.

Praktiserende læge
Medarbejderne kontakter sygeplejerske, og/eller social- og sundhedsassistent før kontakt til læge. Alle medarbejdere tilkalder akut hjælp via 112.

Ved udskrivning til midlertidig plads med påvist COVID-19 beholder sygehusafdelingen behandlingsansvaret indtil de har været symptomfri i 48 timer.

Rådgivning om hygiejne
Vejledning og sparring i den tværfaglige medarbejdergruppe. 

Socialpædagogiske foranstaltninger
Udfordringer i forhold til varetagelse af plejen i forhold til den enkelte borger drøftes til tværfaglige triagemøder. Inddragelse af tværfaglige kolleger ud fra arbejdet med kompetence hjulet. Demensspecialister inddrages til sparring til socialpædagogiske tiltag i forhold til demente.

Besøg

Besøg på Plejecenter Stenhusbakken følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til besøg på plejecentre.Feedback

Sidst opdateret

06.07.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen