Spring til indhold

Action card Bombetrussel

Hvem udfører opgaven?

Den person der får bombetrussel, gennemfører den første akutte indsats. 

Afdelingslederen leder indsatsen ved kriseniveau 1 + 2 indtil evt. kommunaldirektøren tager over ved kriseniveau 3. (Se AUBO’s delplan for uddybning af kriseniveau 1-3)

Chefen har ansvar for kommunikation og opfølgning på kriseniveau 1 + 2.

Hvornår skal opgaven udføres?

Umiddelbart når hændelse konstateres

Handling

Du alarmer og informer en Afdelingsleder. Hvis det er akut, trykkes på brandtrykket/brandalarmen.

Alarmér politi 1-1-2

Hvem er du?

Hvorfra ringer du?

Hvor skal du bruge hjælpen?

Hvad er der sket?

Hvor mange har brug for hjælp?

Følg politiets instruks

Afdelingsleder alarmerer og kontakter pr. telefon chefen med henblik på afklaring af evt. initiativ.

Benyt nærmeste frie udgang

Ved rømning af Jernbanevej klik her og derefter på boksen AUBO- Beredskabsplaner for oplysninger om mødested

Luk bygningen på Jernbanevej – Kontakt Borgerservice v/områdeleder Lise Larsen tlf. 72 36 63 55 

Hvis ikke Lise er der, så ring til Borgercenteret på tlf. 72 36 38 28

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af AUBO-StabenFeedback

Sidst opdateret

02.02.2024

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost