Spring til indhold

Action card IT-nedbrud

Hvem udfører opgaven?

Uagtet om det er kortere eller længere tids IT-nedbrud har alle medarbejdere i AUBO ansvar/medansvar for, at en superbruger/IKT’er kontaktes og orienteres om systemnedbruddet.

Superbruger/IKT’er kontakter administrator på systemet med henblik på afklaring af, hvilken handling der skal iværksættes.

Ved længere systemnedbrud sikrer administrator, at chefen straks kontaktes for afklaring af, hvad der skal iværksættes.

Chefen informerer straks AUBO’s direktør.

Hvornår skal opgaven udføres?

Umiddelbart når hændelse konstateres

Handling

Ved IT-nedbrud i kortere og længere tid;

Medarbejder kontakter IKT’er/Superbruger

IKT’er/Superbruger kontakter Systemadministrator

Administrator kontakter IT-afdelingen eller systemleverandør for oplysning om tidsperspektiv.

Administrator melder ud til alle medarbejdere i AUBO, at systemet ikke er tilgængeligt og gerne med forventet tidsperspektiv.

Administrator kontakter ved længere tids IT-nedbrud chefen pr. tlf. for afklaring af hvilke tiltag der skal iværksættes.

Administrator, superbrugere og IKT’er understøtter ledelsen.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af AUBO-Staben.Feedback

Sidst opdateret

30.08.2023

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost