Action card til Videreførelse af opgaveløsning fra ny lokalitet (fx ved større sygdomsudbrud, længerevarende strømsvigt etc.)

Hvem udfører opgaven?

Alle har ansvar/medansvar for, at en afdelingsleder informeres pr. tlf. om hændelsen.

Afdelingsleder informer chefen personligt eller pr. telefon.

Chefen alarmerer ledergruppen pr. telefon og øvrige Kerneområder på Jernbanevej med henblik på nedsættelse af en krisestab, hvis det vurderes at påvirke hele Jernbanevej.

Hvornår skal opgaven udføres?

Umiddelbart når hændelse konstateres

Handling

Afklarer hvor omfangsrig situationen er – Kun AUBO eller hele Jernbanevej

Informer områdeleder

Informer chefen

Informer andre kerneområder på Jernbanevej

Informer alle i AUBO om situationen via mail

Informer borgere der er eller skal komme på Jernbanevej via mail eller/og pr. tlf.

Skabe overblik over IT-isenkram og inventar, så der kan arbejdes et andet sted

Sikre opgaveløsning i forhold til kritiske funktioner

Sikre driften kan opretholdes hurtigst muligt på anden lokation.

Finde en ny lokation til medarbejderne, så samtaler med borgere kan gennemføres jf. beskæftigelsesindsatsen.

Kommunikation i samarbejde med evt. kommunikationsafdelingen i forhold til presse, hjemmeside m.fl.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af AUBO-Staben

Senest opdateret 30-05-2024