Spring til indhold

Bombetrussel

Bombetrussel - Kriseniveau 2 – 3

Klik her: Se Holbæk kommunes Plan for krisebredskab og fortsat drift

Situation

 • Hvis en borger ringer eller på anden måde kontakter dig om en bombetrussel.
 • Hvis du finder en mistænkelig genstand.
 • Hvis Politiet kontakter Borgerservice om en bombetrussel.
 • Borger ringer til kontaktcenter/kommunen med en bombetrussel.

En bombetrussel vil rette sig mod alle medarbejdere og borgere der befinder sig på Jernbanevej 6.

 

Alarmering

Alarmen kan komme fra medarbejdere i AUBO.

Alarmen kan komme fra et af de øvrige Kerneområder på Jernbanevej 6.

 • Medarbejderen alarmerer og informerer en Afdelingsleder. Hvis det er akut, tryk på brandtrykket/brandalarmen.
 • Medarbejderen foretager en risikovurdering i samarbejde med Politiet.

Den der får henvendelsen om bombetrussel ringer til Politiet på tlf. 112

 

Alle medarbejdere i AUBO har ansvar/medansvar for, at en afdelingsleder informeres om hændelsen.

Ledergruppe:

Chef for Kerneområdet AUBO Ina Stevenius Ringsdal tlf. 72 36 99 47

Stabschef Henrik Sahlgren tlf. 72 36 26 85
Afdelingsleder Claus Mercebach tlf. 72 36 92 45

Afdelingsleder Gro Thoen, tlf. 72 36 84 76

Afdelingsleder Baris Atak, tlf. 72 36 94 91

Afdelingsleder Jes Ludvigsen, tlf. 72 36 28 01

Afdelingsleder Christel Højvang Kyed, tlf. 72 36 83 75

Afdelingsleder Lise Larsen, tlf. 72 36 63 55

Afdelingsleder Gitte Egeskov tlf. 72 36 50 75

Afdelingsleder Lotte Vandel tlf. 72 36 13 95

Afdelingsleder Sabine Hessel tlf. 72 36 95 73

 

Alle kan ved behov tilkalde politiet:

Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48

 

Afdelingsleder kan ved behov tage initiativ til at huset lukkes:

Kontakt Borgerservice v/leder Lise Larsen tlf. 72 36 63 55 eller Afdelingsleder Kirsten Johansen tlf. 72 36 63 53.

Hvis hverken Lise eller Kirsten er der, så ring til Borgercentret på tlf. 72 36 38 28.

 

Opgaver

 

Handling

Straks

 • Tilkald politiet 1 1 2
 • Følg politiets instruks
 • Alarmerer øvrige medarbejdere og borgere, så alle kan komme i sikkerhed.
 • Medarbejderen alarmer og informer en Afdelingsleder. Hvis det er akut, tryk på brandtrykket/brandalarmen.
 • Afdelingslederen alarmerer og kontakter pr. telefon Chef med henblik på afklaring af evt. initiativ.
 • Medarbejder foretager en risikovurdering i samarbejde med Politiet.
 • Kontakt Borgerservice med henblik på at den særskilte handleplan for luk og genåbning af Jernbanevej 6 iværksættes, herunder handlingsinformation på distributionslisten ”Alarm – Jernbanevej 6” til husets medarbejdere.
 • Alle medarbejdere går over på Bibliotekets parkeringsplads og bliver der til der evt. gives anden besked.

 

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Afdelingslederen giver løbende orientering til alle medarbejdere.
 • Afdelingslederen sikrer psykisk førstehjælp til den medarbejder der modtog opkald med bombetrussel/fandt mistænkelige genstand og sikrer, at pågældende ikke er alene.
 • Afdelingslederen vurder behovet for krisehjælp og kontakter evt. psykolog.
 • Afdelingslederen informer relevante parter – pårørende, ansatte, presse osv.

 

Opfølgning

 • Medarbejderen der modtog bombetrussel, sikrer at der laves et journalnotat i den relevante borgersag.
 • Afdelingslederen sikrer inddragelse af Arbejdsmiljøorganisation.
 • Afdelingslederen følger i samarbejde med Arbejdsmiljølederen op på de kriseramte og andre involverede og får debriefing.

 

Ledelse og organisation

 

Bemanding og udstyr

Ledelsen og AMR’erne tager deres gule veste på.

AMR’erne skal huske, at tage en førstehjælpskasse med under rømningen.

 

Kommunikation

Internt og eksternt

 • Afdelingslederen informerer Chefen hurtigst muligt.
 • Chefen informerer de øvrige Kerneområder på Jernbanevej samt Direktionen.

Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chefen i samarbejde med øvrige Kerneområder/ kommunikationsafdelingen.

 

Kontaktoplysninger

Ledergruppe:

Chef for Kerneområdet AUBO Ina Stevenius Ringsdal tlf. 72 36 99 47

Stabschef Henrik Sahlgren tlf. 72 36 26 85
Afdelingsleder Claus Mercebach tlf. 72 36 92 45

Afdelingsleder Gro Thoen, tlf. 72 36 84 76

Afdelingsleder Baris Atak, tlf. 72 36 94 91

Afdelingsleder Jes Ludvigsen, tlf. 72 36 28 01

Afdelingsleder Christel Højvang Kyed, tlf. 72 36 83 75

Afdelingsleder Lise Larsen, tlf. 72 36 63 55

Afdelingsleder Gitte Egeskov tlf. 72 36 50 75

Afdelingsleder Lotte Vandel tlf. 72 36 13 95

Afdelingsleder Sabine Hessel tlf. 72 36 95 73

Social Indsats og Udvikling:

Chef for Kerneområde Social Indsats og Udvikling, Tine Michael-Lindhard tlf. 72 36 18 14 eller Leder af Staben Lise Kemp tlf. 72 36 80 85

Eksterne kontaktpersoner:

Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Vestsjællands Brandvæsen - døgnbemandede vagtcentral: tlf. 44 22 71 12

Akut krise/ Falck tlf. 70 10 20 12

Holbæk psykologer:

Mette Andersen tlf. 72 36 45 75 eller Mette Bøgeskov Persson tlf. 72 36 72 33

 

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Ved rømning af Jernbanevej klik her og derefter på boksen AUBO- Beredskabsplaner for oplysninger om mødestedFeedback

Sidst opdateret

05.09.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost