Spring til indhold

Gidseltagning

Gidseltagning - Kriseniveau 1 – 2

Klik her: Se Holbæk kommunes Plan for krisebredskab og fortsat drift

Situation

Hvis en eller flere medarbejdere og/eller borgere i AUBO holdes som gidsler af en gerningsperson.

Medarbejdere og/eller borgere tilbageholdes ufrivilligt af en eller flere gerningspersoner. 

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra samtalerummene, hvor en medarbejder trykker på alarmknappen.
 • Alarmen kan komme fra gerningsmand/kvinden

Alle har ansvar/medansvar for, at en afdelingsleder informeres om hændelsen.

Den der handler på alarmknappens udløsning og som bliver bekendt med gidseltagningen informer en afdelingsleder pr. telefon.

Tilkald politiet på tlf. 1 1 2

Afdelingsleder alarmer chefen pr. telefon.

Ledergruppe:

Stabsleder vakant, tlf. 72 36 XX XX 

Områdeleder Claus Mercebach tlf. 72 36 92 45

Områdeleder Christel Højvang Kyed, tlf. 72 36 83 75

Afdelingsleder Mona Gregersen, tlf. 72 36 25 58 

Afdelingsleder Ulf Lolk Larsen, tlf. 72 36 11 24

Områdeleder Jes Ludvigsen, tlf. 72 36 28 01

Afdelingsleder Mette Lützen Helden, tlf. 72 36 45 88

Områdeleder Dorte Merete Duddy, tlf. 72 36 25 55

Afdelingsleder Christian Arent, tlf. 72 36 66 78

Områdeleder Gitte Egeskov, tlf. 72 36 50 75 

Afdelingsleder Jette Adamsen, tlf. 72 36 29 53

Afdelingsleder Janne Næsborg tlf. 72 36 61 57

Områdeleder Lise Larsen, tlf. 72 36 63 55

Afdelingsleder Bonnie Jensen tlf. 72 36 60 91

 

Alle kan ved behov – Tilkalde politiet:

Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48

 

Afdelingsleder kan ved behov tage initiativ til, at huset lukkes:

Kontakt Borgerservice v/områdeleder Lise Larsen tlf. 72 36 63 55 

Hvis ikke Lise er der, så ring til Borgercenetret på tlf. 72 36 38 28

Opgaver

 • Fjern dig fra hændelsen – Du må ikke udsætte dig selv eller andre for fare.
 • Tilkald politiet på tlf.nr. 1 1 2
 • Hjælp evt. kollegaer og borgere med at komme væk.
 • Informer Afdelingsleder.
 • Informer Chefen.
 • Informer kollegaer og borgere i området.

Handling

Straks

 • I samtalelokalet - Tryk på alarmknappen.
 • Fjern dig fra hændelsen og bevar roen.
 • Tilkald politiet på tlf.nr. 1 1 2
 • Følg politiets instrukser.
 • Alarmerer øvrige medarbejdere og borgere i området, så alle kan komme i sikkerhed.
 • Forlad mødecentret – Brug evt. flugtvej.
 • Alle medarbejdere og borgere skal forlade området.
 • Medarbejder alarmer og informer en Afdelingsleder.

 

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Afdelingslederen aktiverer krisestab.
 • Afdelingsleder informer chefen.
 • Alle medarbejdere har et ansvar/medansvar for at hjælpe med at tage hånd om kollegaer og borgere – Vis omsorg og tal om episoden – Lyt.
 • Afdelingslederen sikrer psykisk førstehjælp til berørte medarbejdere.
 • Afdelingslederen vurderer behovet for krisehjælp og kontakter evt. psykolog.
 • Afdelingslederen følger i samarbejde med Arbejdsmiljølederen op på de kriseramte og andre involverede og får debriefing.
 • Afdelingslederen informer relevante parter – pårørende, ansatte og andre.
 • Afdelingslederen og Chefen informer i samarbejde de øvrige medarbejdere samt andre kerneområder på Jernbanevej.
 • Chefen informer direktionen og pressen.
 • Eventuelle borgere skal henvises til egen læge og evt. den vej henvises til krisepsykolog.
 • AMR’erne understøtter ledelsen i forhold til, at kollegaer og borgere ikke må være alene, heller ikke hjemme – kontakt pårørende.
 • AMR’erne understøtter ledelsen med praktisk hjælp fx kører kollegaer eller borgere hjem.

 

Opfølgning

 • Afdelingslederen sikrer i samarbejde med medarbejderen, at der laves journalnotat i den relevante borgersag.
 • Afdelingslederen sikrer inddragelse af Arbejdsmiljøorganisation.
 • Afdelingslederen følger i samarbejde med Arbejdsmiljølederen op på de kriseramte og andre involverede og får debriefing.
 • Afdelingslederen anmelder hændelsen som arbejdsskade via Holbækken, under ’Nyttige Links’, Anmeld arbejdsskade (InsuBiz)
 • Afdelingslederen tager hånd om de berørte medarbejdere. Vis omsorg og tal om episoden – Lyt.
 • Afdelingslederen sikrer sammen med medarbejderne, at der tages hånd om de borgere der er berørt. Vis omsorg og tal om episoden – Lyt.
 • Chefen afmelder evt. alarm via mail og orienter kort om episoden – Anvend mailadressen: ALARM Jernbanevej 6
 • Chefen sikrer, at der i samarbejde med den øvrige ledelse gives administrativt tilhold og videregiver information om dette - klik her for retningslinjer for administrativt tilhold
 • Følger tæt op på anmeldelsen til politiet og også eventuelle vidneafhøringer senere. Der kan rekvireres psykolog til vidneafhøringer, hvis der er behov for det. Det sker i samarbejde med HR Arbejdsmiljø.

Ledelse og organisation

I en krisesituation kan der ikke gives knivskarpe retningslinjer for, hvem der gør hvad, det vigtigste er, at alle medarbejdere i AUBO har et ansvar/medansvar for straks handlingen.

Medarbejdere som tages til gidsel, gennemfører evt. den første akutte indsats – Hvis muligt tryk på alarmknap.

Den medarbejder der modtager besked om gidseltagningen informer en Afdelingsleder som herefter tager over på resten af straks-handlingen.

Chefen informer øvrige kerneområder på Jernbanevej 6.

Afdelingsleder og chefen har sammen ansvaret for kommunikation ud i AUBO.

Arbejdsmiljørepræsentanter understøtter og hjælper ledelsen med praktiske ting både under og efter hændelsen.

Afdelingslederne hjælper og understøtter hinanden under og efter hændelsen også i forhold til praktiske opgaver.

Bemanding og udstyr

Alle AUBO’s medarbejdere kan indgå i indsatsen. Men det vil være afdelingsleder og/eller chefen der vurderer og involverer øvrige medarbejdere.

Adgang til førstehjælpskasse og hjertestarter - se plantegning for diverse fortegnelser fx brandtryk, flugtveje m.m. på Holbækken under Arbejdsmiljø på linket her: Forside - Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

Kommunikation

Internt og eksternt

 • Afdelingslederen informerer og aftaler med chefen, hvem af dem som står for kommunikationen ud i AUBO under og efter hændelsen.
 • Afdelingslederen er ansvarlig for kommunikationen med politiet i forbindelse med opfølgning på anmeldelsen.
 • Afdelingslederen er ansvarlig for vurdering og rekvirering af psykolog både under kriseforløbet og i forbindelse med efterfølgende vidneafhøringer.
 • Afdelingslederen og/eller AMR deltager, hvis den/de forurettede ønsker det, ved en evt. efterfølgende retssag.
 • Chefen er ansvarlig for kriseledelsen hvis det vurderes, at hele Jernbanevej 6 skal lukkes ned.
 • Afdelingslederen og/eller AMR aftaler med den/de forurettede, hvem der kontakter pårørende (Det kan også være en nær kollega).
 • Ambulanceplan for pårørende findes i de respektive afdelinger.
 • Chefen og afdelingslederen håndterer i samarbejde med kommunikationsafdelingen pressehenvendelser. Pressetelefonen tlf. 72 36 34 48 (Mads Jakobsen, Henrik Hyldegaard, Maya Bluhme)

Kontaktoplysninger

Ledergruppe:

Stabsleder vakant, tlf. 72 36 XX XX 

Områdeleder Claus Mercebach tlf. 72 36 92 45

Områdeleder Christel Højvang Kyed, tlf. 72 36 83 75

Afdelingsleder Mona Gregersen, tlf. 72 36 25 58 

Afdelingsleder Ulf Lolk Larsen, tlf. 72 36 11 24

Områdeleder Jes Ludvigsen, tlf. 72 36 28 01

Afdelingsleder Mette Lützen Helden, tlf. 72 36 45 88

Områdeleder Dorte Merete Duddy, tlf. 72 36 25 55

Afdelingsleder Christian Arent, tlf. 72 36 66 78

Områdeleder Gitte Egeskov, tlf. 72 36 50 75 

Afdelingsleder Jette Adamsen, tlf. 72 36 29 53

Afdelingsleder Janne Næsborg tlf. 72 36 61 57

Områdeleder Lise Larsen, tlf. 72 36 63 55

Afdelingsleder Bonnie Jensen tlf. 72 36 60 91

 

Social Indsats og Udvikling:

Chef for Kerneområde Social Indsats og Udvikling, Ina Stevenius Ringsdal, tlf. 72 36 94 47

Arbejdsmiljøleder Christina Bruun Guldberg, tlf. 72 36 53 19

Læring og Trivsel (LAER, PPR):

Chef for kerneområdet Karina Møller, tlf. 72 36 20 62

Fagcenter Lasse Sømmergaard tlf. 72 36 36 73 og Pauline Lykke Ansel-Henry, tlf. 72 36 75 68

Psykologisk pædagogisk rådgivning Lasse Guldstad Larsen, tlf. 72 36 71 96 

Vækst og Bæredygtighed:

Chef for Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, Kasper Enevoldsen tlf. 72 36 75 31

 

Eksterne kontaktpersoner:

Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48

Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112

Vestsjællands Brandvæsen - døgnbemandede vagtcentral: tlf. 44 22 71 12

Akut krise/ Falck tlf. 70 10 20 12

 

Holbæk psykologer:

Mette Andersen tlf. 72 36 45 75 eller Mette Bøgeskov Persson tlf. 72 36 72 33

 

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Ved rømning af Jernbanevej klik her og derefter på boksen AUBO- Beredskabsplaner for oplysninger om mødestedFeedback

Sidst opdateret

23.02.2024

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost