Spring til indhold

Phising

Modtagelse af phisingmail 

Klik her: Se Holbæk kommunes Plan for krisebredskab og fortsat drift

Situation

Modtagelse af en phishingmail.

Modtager du en phishingmail, er der fare for datalæk af borgernes personoplysninger samt anden IT-kriminalitet.

Alarmering

Ved modtagelse af en phishingmail vil den medarbejder der modtager den eller IT-afdelingen alarmerer.

Alle har ansvar/medansvar for, at phishingmailen ikke åbnes og slettes, samt at Holbæk kommunes IT-support kontaktes på tlf. 72 36 14 48 med henblik på hvilken handling der skal iværksættes.

Medarbejder der får spammailen, har ansvar/medansvar for, at Afdelingslederen straks informeres og orienteres om hændelsen.

Afdelingslederen sikrer, at resten af AUBO informeres, så evt. phishingmailen ikke åbnes af andre medarbejdere i AUBO.

Medarbejderen og Afdelingslederen understøtter IT-afdelingen i forhold til håndteringen af eventuelle handlinger i forbindelse med phishingmailen.

Ledelsen:

Chef for Kerneområdet AUBO Baris Atak tlf. 72 36 94 91

Stabsleder vakant, tlf. 72 36 XX XX 

Områdeleder Claus Mercebach tlf. 72 36 92 45

Områdeleder Christel Højvang Kyed, tlf. 72 36 83 75

Afdelingsleder Mona Gregersen, tlf. 72 36 25 58 

Afdelingsleder Ulf Lolk Larsen, tlf. 72 36 11 24

Områdeleder Jes Ludvigsen, tlf. 72 36 28 01

Afdelingsleder Mette Lützen Helden, tlf. 72 36 45 88

Områdeleder Dorte Merete Duddy, tlf. 72 36 25 55

Afdelingsleder Christian Arent, tlf. 72 36 66 78

Områdeleder Gitte Egeskov, tlf. 72 36 50 75

Afdelingsleder Jette Adamsen, tlf. 72 36 29 53

Afdelingsleder Janne Næsborg tlf. 72 36 61 57

Områdeleder Lise Larsen, tlf. 72 36 63 55

Afdelingsleder Bonnie Jensen tlf. 72 36 60 91

 

Andre:

Superbruger/IKT’er findes ved at klikke her

Holbæk kommunes IT-support tlf. 72 36 14 48

Opgaver

Ved modtagelse af phishingmail:

 • Den medarbejder der modtager phishingmailen, kontakter Holbæk kommunes IT-support på tlf. 72 36 14 48.
 • Den medarbejder der modtager phishingmailen, informerer straks en afdelingsleder personligt eller pr. telefon.
 • Den medarbejder der modtager phishingmailen, understøtter Afdelingslederen under de handlinger der evt. skal udføres efter aftale med IT-supporten samt ved meddelelse der sendes ud til resten af AUBO’s medarbejdere.


Handling

Straks

 • Vær obs hvis e-mailen er fra en ”mystisk” afsender, hvis sproget ikke virker naturligt eller meddelelsen indeholder ukendte ikoner.
 • Hvis du er i tvivl slet mailen.
 • Hvis du får åbnet mailen, så kontakt straks IT-afdelingen på tlf. 72 36 14 48
 • Afdelingslederen sender straks en mail ud til alle medarbejdere i AUBO med besked om phishingmail ikke må åbnes og at den skal slettes.

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Afdelingslederen og medarbejderen hjælper hinanden og understøtter IT-afdelingen for yderligere tiltag i forbindelse med phishingmailen.

Opfølgning

 • Medarbejderen er opmærksom på, om der i den efterfølgende tid er sket skader i forbindelse med phishingmailen.
 • Medarbejderen orienterer Afdelingsleder og IT-afdelingen hvis der er skader efter phishingmailen.
 • Medarbejderen og Afdelingslederen understøtter IT-afdelingen i forbindelse med følgeskader fra phishingmailen.


Ledelse og organisation

 • Den medarbejder der opdager phishingmailen har ansvaret for straks indsatsen iværksættes.
 • Afdelingslederen eller Administrator overtager indsatsen straks de er informeret om hændelsen indtil evt. Chefen tager over.

Bemanding og udstyr

Følgende kan indgå i indsatsen:

 • Chef for Kerneområdet
 • Afdelingslederne
 • Administrator
 • IKT’er
 • Superbrugere
 • IT-afdelingen


Kommunikation

Internt:

Det er Afdelingslederen der informerer alle medarbejdere i AUBO.

Eksternt:

Den medarbejder der modtager phishingmailen, informerer IT-afdelingen. Pressetelefonen tlf. 72 36 34 48 (Mads Jakobsen, Henrik Hyldegaard, Maya Bluhme)


Kontaktoplysninger

Ledelsen:

Chef for Kerneområdet AUBO Baris Atak tlf. 72 36 94 91

Stabsleder vakant, tlf. 72 36 XX XX 

Områdeleder Claus Mercebach tlf. 72 36 92 45

Områdeleder Christel Højvang Kyed, tlf. 72 36 83 75

Afdelingsleder Mona Gregersen, tlf. 72 36 25 58 

Afdelingsleder Ulf Lolk Larsen, tlf. 72 36 11 24

Områdeleder Jes Ludvigsen, tlf. 72 36 28 01

Afdelingsleder Mette Lützen Helden, tlf. 72 36 45 88 

Områdeleder Dorte Merete Duddy, tlf. 72 36 25 55

Afdelingsleder Christian Arent, tlf. 72 36 66 78

Områdeleder Gitte Egeskov, tlf. 72 36 50 75

Afdelingsleder Jette Adamsen, tlf. 72 36 29 53

Afdelingsleder Janne Næsborg tlf. 72 36 61 57

Områdeleder Lise Larsen, tlf. 72 36 63 55

Afdelingsleder Bonnie Jensen tlf. 72 36 60 91

 

Administrator, Superbrugere og IKT’er:

Superbruger/IKT’er findes ved at klikke her

Medarbejdere i AUBO:

I Outlook vælges Distributionslisten AUBO-Alle medarbejdere.

Andre:

Holbæk kommunes IT-support tlf. 72 36 14 48

Chef for Organisationsservice Ole Lollike tlf. 72 36 63 56Feedback

Sidst opdateret

02.02.2024

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost