Spring til indhold

Videreførelse af Opgaveløsning fra Ny Lokalitet (fx ved Større Sygdomsudbrud, Længerevarende Strømsvigt etc.)

Videreførelse af opgaveløsning fra ny lokalitet (fx ved større sygdomsudbrud, længerevarende strømsvigt etc. - Kriseniveau 2 – 3

Klik her: Se Holbæk kommunes Plan for krisebredskab og fortsat drift

Situation

Hvis der i AUBO eller på Jernbanevej sker en hændelse og det ikke er muligt for medarbejderne, at være fysisk til stede i AUBO eller på Jernbanevej, fx et større sygdomsudbrud, længerevarende strømsvigt, Jernbanevej kan brænde etc.

Alle medarbejdere i AUBO og/eller alle medarbejdere på Jernbanevej.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra medarbejdere i AUBO eller på Jernbanevej.
 • Alarmen kan komme fra Vækst og Bæredygtighed.

Alle medarbejdere i AUBO har ansvar/medansvar for, at en afdelingsleder informeres pr. tlf. om hændelsen.

Afdelingslederen informer chefen personligt eller pr. telefon.

Ledergruppe:

Chef for Kerneområdet AUBO Baris Atak tlf. 72 36 94 91

Stabsleder vakant, tlf. 72 36 XX XX 

Områdeleder Claus Mercebach tlf. 72 36 92 45

Områdeleder Christel Højvang Kyed, tlf. 72 36 83 75

Afdelingsleder Mona Gregersen, tlf. 72 36 25 58 

Afdelingsleder Ulf Lolk Larsen, tlf. 72 36 11 24

Områdeleder Jes Ludvigsen, tlf. 72 36 28 01

Afdelingsleder Mette Lützen Helden, tlf. 72 36 45 88

Områdeleder Dorte Merete Duddy, tlf. 72 36 25 55

Afdelingsleder Christian Arent, tlf. 72 36 66 78

Områdeleder Gitte Egeskov, tlf. 72 36 50 75

Afdelingsleder Jette Adamsen, tlf. 72 36 29 53

Afdelingsleder Janne Næsborg tlf. 72 36 61 57

Områdeleder Lise Larsen, tlf. 72 36 63 55

Afdelingsleder Bonnie Jensen tlf. 72 36 60 91

 

Chefen alarmerer pr. telefon øvrige kerneområder på Jernbanevej med henblik på nedsættelse af en krisestab, hvis det vurderes at påvirke hele Jernbanevej.

 

Social Indsats og Udvikling:

Chef for Kerneområde Social Indsats og Udvikling, Ina Stevenius Ringsdal, tlf. 72 36 94 47

Arbejdsmiljøleder Christina Bruun Guldberg, tlf. 72 36 53 19

Læring og Trivsel (LAER, PPR):

Chef for kerneområdet Karina Møller, tlf. 72 36 20 62

Fagcenter Lasse Sømmergaard tlf. 72 36 36 73 og Pauline Lykke Ansel-Henry, tlf. 72 36 75 68

Psykologisk pædagogisk rådgivning Lasse Guldstad Larsen, tlf. 72 36 71 96 

Vækst og Bæredygtighed:

Chef for Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, Kasper Enevoldsen tlf. 72 36 75 31

Opgaver

 • Informer andre Kerneområder på Jernbanevej.
 • Informer Afdelingsleder..
 • Informer Chefen.
 • Afklarer hvor omfangsrig situationen er – Kun AUBO eller hele Jernbanevej.
 • Informer alle medarbejdere i AUBO om situationen via mail.
 • Informer alle borgere der er eller skal komme på Jernbanevej via mail eller/og pr. tlf.
 • Skabe overblik over IT-isenkram og inventar, så medarbejderne kan arbejde andet sted.
 • Sikre opgaveløsning i forhold til kritiske funktioner.
 • Sikre driften kan opretholdes hurtigst muligt på anden lokation.
 • Kommunikation i samarbejde med evt. kommunikationsafdelingen i forhold til presse, hjemmeside m.fl.
 • Finde en ny lokation til medarbejderne, så samtaler med borgere kan gennemføres jf. beskæftigelsesindsatsen.


Handling

Straks

 • Afklarer hvor omfangsrig situation er.
 • Informer nærmeste Afdelingsleder som informer Chefen
 • Chefen informer evt. øvrige Kerneområder på Jernbanevej og Vækst og Bæredygtighed, med henblik på aktivering af krisestab.
 • AUBO’s krisestab aktiveres i forhold til opgaveløsning.

 

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Informer alle medarbejdere i AUBO om situation.
 • Informer alle borgere der er eller skal komme til Jernbanevej pr. tlf.
 • Skabe overblik over IT-isenkram og inventar.
 • Sikre opgaveløsning så driften kan fortsætte, herunder specifik de kritiske funktioner.
 • Afdelingslederne involver og instruerer medarbejderne i konkrete opgaver i forbindelse med hændelsen.
 • Alle medarbejdere har et ansvar/medansvar for at hjælpe med at løse opgaver for at sikre driften.

 

Opfølgning

 • Sikre at alle medarbejdere løbende informeres om, hvordan de skal forholde sig i forhold til opgaver, hvor de fysisk skal arbejde osv.

Afdelingslederne har fokus på medarbejderne i forhold til individuelle behov.

Ledelse og organisation

 • Alle medarbejdere har et ansvar/medansvar for at agerer under straks handling samt understøtte ledelsen i opgaveløsning under hele forløbet.
 • Afdelingsleder informer Chefen.
 • Chefen varetager styringen af krisestaben = Kriseleder.
 • Afdelingsleder deltager aktivt i krisestaben.
 • Chefen deltager i krisestaben, hvis det er kriseniveau 3.
 • Afdelingsleder informer og instruerer medarbejder i forhold til opgaveløsning.
 • Afdelingsleder og Chefen har ansvaret for kommunikation internt og eksternt.

Bemanding og udstyr

Alle AUBO’s medarbejdere kan indgå i indsatsen.

Men det er afdelingsleder og/eller chefen der vurderer og involverer øvrige medarbejdere.

Kommunikation

 • Afdelingsleder informerer pr. tlf. Chefen straks situation opstår.
 • Chefen informer straks øvrige Kerneområder pr. tlf., hvis det er relevant.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chefen evt. i samarbejde med Afdelingsleder eller øvrige Kerneområder på Jernbanevej, samt i samarbejde med kommunikationsafdelingen. Pressetelefonen tlf. 72 36 34 48 (Mads Jakobsen, Henrik Hyldegaard, Maya Bluhme)
 • Eventuel information til medarbejderne sker så vidt det er muligt pr. mail – Det kan ske ved fysisk møde eller pr. tlf.

Kontaktoplysninger

Ledergruppe:

Chef for Kerneområdet AUBO Baris Atak tlf. 72 36 94 91

Stabsleder vakant, tlf. 72 36 XX XX 

Områdeleder Claus Mercebach tlf. 72 36 92 45

Områdeleder Christel Højvang Kyed, tlf. 72 36 83 75

Afdelingsleder Mona Gregersen, tlf. 72 36 25 58 

Afdelingsleder Ulf Lolk Larsen, tlf. 72 36 11 24

Områdeleder Jes Ludvigsen, tlf. 72 36 28 01

Afdelingsleder Mette Lützen Helden, tlf. 72 36 45 88

Områdeleder Dorte Merete Duddy, tlf. 72 36 25 55

Afdelingsleder Christian Arent, tlf. 72 36 66 78

Områdeleder Gitte Egeskov, tlf. 72 36 50 75

Afdelingsleder Jette Adamsen, tlf. 72 36 29 53

Afdelingsleder Janne Næsborg tlf. 72 36 61 57

Områdeleder Lise Larsen, tlf. 72 36 63 55

Afdelingsleder Bonnie Jensen tlf. 72 36 60 91

 

Social Indsats og Udvikling:

Chef for Kerneområde Social Indsats og Udvikling, Ina Stevenius Ringsdal tlf. 72 36 94 47

Arbejdsmiljøleder Christina Bruun Guldberg, tlf. 72 36 53 19

Læring og Trivsel:

Chef for Kerneområde Karina Møller tlf. 72 36 20 62

Fagcenter v/Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73 og Pauline Lykke Ansel-Henriy tlf. 72 36 75 68

Vækst og Bæredygtighed:

Chef for Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, Kasper Enevoldsen tlf. 72 36 75 31

Vækst og Bæredygtighed:

Chef for Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, Kasper Enevoldsen tlf. 72 36 75 31

Eksterne kontaktpersoner:

Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48

Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 1 1 2

Vestsjællands Brandvæsen - døgnbemandede vagtcentral: tlf. 44 22 71 12

Akut krise/ Falck tlf. 70 10 20 12

Holbæk psykologer:

Mette Andersen tlf. 72 36 45 75 eller Mette Bøgeskov Persson tlf. 72 36 72 33

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Kriseleder giver nærmere information og specifik mødested.Feedback

Sidst opdateret

23.02.2024

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost