Spring til indhold

Alvorlig personulykke

Situation

En eller flere borgere eller medarbejdere er kommet alvorligt til skade, mens de opholder sig i vores lokaler eller på vores arealer.

Alarmering

Alarmen kan komme fra ansatte eller borgere/brugere.

Ring 1-1-2

Opgaven

Stop ulykken og søge hjælp til tilskadekomne.

Tag vare på borgere/brugere og medarbejdere, der har overværet ulykken.

Tag vare på øvrige personer og gøre dem trygge.

Handling

Stands ulykken - skab overblik.

Giv livreddende førstehjælp.

Tilkald hjælp - Alarmér 1-1-2

Giv almindelig førstehjælp.

Livreddende førstehjælp trin for trin:

Er personen bevidstløs? - tal og rusk.

Få en kollega til at tilkalde hjælp, 1-1-2 hurtigst muligt.

Få en kollega til at hente hjertestarteren, hvis I har en.

Ledelse og organisation

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.

Chef Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Den lokale leder leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Kommunikation

Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Den lokale krisestab sørger for kontakt til de centrale parter.

Kontaktoplysninger

Den nedsatte krisestab.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside – www.sst.dk

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist den………Feedback

Sidst opdateret

15.07.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen