Spring til indhold

IT-nedbrud af længerevarende karakter

Situation

Ved IT-nedbrud forstås en situation hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige i en længere periode – f.eks. ingen forbindelse til internettet.

Alarmering

Ved IT-nedbrud kontaktes:

- IT-supporten indenfor normal arbejdstid på 72 36 14 48

- IT-vagten udenfor normal arbejdstid på 72 36 12 34

Se eventuel IT-indsatsplanen.

Opgaven

Undersøg om der kan benyttes andre kommunikationskanaler.

Handling

Skab overblik over situationen.

Oprethold et beredskab der sikrer at flest mulige opgaver kan løses.

Prioriter ressourcer og opgaver så dem med særlige behov får den nødvendige hjælp.

Ledelse og organisation

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Nærmeste leder er ansvarlig for en procedure for at kunne opretholde kritiske leverancer uden IT.

Bemanding og udstyr

Nærmeste leder og medarbejdere indgår i at opretholde kritiske leverancer.

Systemadministrator og IT-afdelingen indgår i at genoprette adgang hurtigst muligt og eventuelt finde midlertidige løsninger.

Kommunikation

Den lokale leder sørger for information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

Kontaktoplysninger

IT-afdelingen på lokal 14 48

Nærmeste leder.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist den 26.01.2021.Feedback

Sidst opdateret

22.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen