Spring til indhold

Terror ved events

Situation

Terror og hærværk på eventplads.

Indsatsen retter sig mod medarbejdere og borgere.

Alarmering

Alarmering kan komme fra Politiet, Brand & redning, medarbejdere og borgere.

Den medarbejder, der modtager alarmeringen sørger for at kalde 1-1-2.

Den eventansvarlige orienterer chef for Kultur, Fritid og Forebyggelse Brian W. Ahlquist, som sikrer kontakt til kriseleder.

Alarmering sker ved telefonopkald til 1-1-2.

Opgaver

Der sørges for at minimere skader, herunder følgeskader.

Fokus er på sikkerhed for medarbejdere og borgere.

Handling

Krisestaben indkaldes.

Vestsjællands Brandvæsen og politiet inddrages.

De afdelingschefer/afdelingsledere, der er omfattet af hændelsen, indgår i et samarbejde med krisestaben.

Med udgangspunkt i den aktuelle hændelse tager den eventansvarlige et overblik over skaden for hurtigst muligt at udbedre denne.

Ledelse og organisation

Kriseleder leder indsatsen.

Indsatsen løses i et samspil mellem Krisestab, Vestsjællands Brandvæsen og politi.

Organisering er beskrevet i Sikkerhedsplan og risikovurdering.

Bemanding og udstyr

Som beskrevet under handling.

Kommunikation

Ved andre former for hærværk og terror orienteres alt personale i de omhandlede bygninger og områder. Kriseleder håndterer information i den samlede organisation.

Kriseleder orienterer pressen i samarbejde med Kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian W. Ahlquist 72 36 62 93

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 22 44 71 12

Informering ved telefonopkald.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes psykologisk krisehjælp til de implicerede medarbejdere.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian W. Ahlquist den xx

Action cards

Det er et myndighedskrav, at der ved større events udarbejdes action card, som skal understøtte sikkerhedsplanen. Der udarbejdes følgende action card for hver enkelt event:
- Sikkerhedsrapport og risikovurderingFeedback

Sidst opdateret

26.08.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen