Spring til indhold

Vold og trusler mod ansatte

Situation

En medarbejder er udsat for vold eller trues.

Eksempelvis fysisk overgreb i form af bid, spark, slag osv. eller trusler om fysisk/psykisk overlast.

Alarmering

Alarmen kan komme fra den medarbejder der er eller har været udsat for vold eller trussel.

Fra en kollega.

Fra en samarbejdspartner.

Alarmér din nærmeste leder.

Opgaver

Stop/fjern situationen, ved behov tilkaldes politiet.

Tag kontakt til nærmeste leder og eller AMR.

Handling

Tag hånd om den berørte kollega, vis omsorg, tal om episoden og lyt.

Gem eventuelle beviser, screenshot eller andet.

Lad aldrig din kollega være alene, heller ikke derhjemme, kontakt pårørende.

Anmeld episoden i arbejdsskades systemet - Insubiz.

Informer chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Ledelse og organisation

I en nødsituation kan det være svært at have nøjagtige retningslinjer, det vigtigste er at få stoppet situationen.

Chef Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding og udstyr

Alle medarbejdere der befinder sig i nærheden, vil kunne hjælpe.

Nærmeste leder og AMR vurderer den videre indsats.

Kommunikation

Nærmeste leder orienterer i afdelingen og drøfter med chef for Kultur, Fritid og Forebyggelse om der skal orienteres bredere ud.

Kontaktoplysninger

Alarmcentral 1 1 2

Nærmeste leder

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist den………

Luk alle
Åben alle


Feedback

Sidst opdateret

22.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen