Spring til indhold

Læring og trivsel

Delplan

Luk alle
Åben alle
 • Varetage pasning af børn op til 3. klasse. 
 • Opretholde sikkerhed og tryghed for børn og unge – også i krisesituationer. 

I Læring og Trivsel opererer vi med to niveauer for krisestab:  

 • Læring og Trivsels centrale krisestab: 
  Denne samles, når krisen omfatter et funktionsområde – fx skoleområdet - og krisen vurderes at kunne håndteres inden for dette område. 
 • Den lokale krisestab: 
  Denne samles, når der er en krise på en enkelt lokation/arbejdsplads – fx en skole eller et børnehus. 

Læring og Trivsels centrale krisestab: 

Kriseleder 

Chef for Læring og Trivsel: Karina Møller, 7236 2062. kmoll@holb.dk  

Stedfortræder: Leder af Fagcenter for Læring & Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk 

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation 

Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel. 

Ansvarlig for involverede personer 

Stedlige leder fra den berørte arbejdsplads. 

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer 

Stedlige leder fra den berørte arbejdsplads.  

Ansvarlig for kommunikation 

Fagcenter for Læring & Trivsel. 

Den lokale krisestab: 
 
Kriseleder: Stedlige leder eller dennes nærmeste leder.  

Kriseleder er ansvarlig for, at de øvrige roller besættes:  

 • Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation.  
 • Ansvarlig for involverede personer. 
 • Ansvarlig for proces/teknik/bygning/ systemer. 
 • Ansvarlig for kommunikation. 

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes – mødet kan være fysisk såvel som på Microsoft Teams. 

Kriselederen indkalder krisestaben til møde via telefon, sms eller mail. Arbejdsnumre bruges som udgangspunkt.  

Chefer og ledere skal være kontaktbare på telefon udenfor normal arbejdstid i krisesituationer. 

Chef og/eller direktør for Læring og Trivsel deltager i kommunens øverste krisestab.   

Alarmering af den lokale krisestab kommer fra den stedlige leder i den berørte enhed. 

Alarmering af Læring og Trivsels centrale krisestab kommer fra den lokale stedlige leder eller dennes nærmeste leder.  

Alarmeringen sendes opad til nærmeste leder – fx skoleleder alarmerer skolechef. Alarmering sker telefonisk. 

Kriselederens opgaver 

 • Overordnet ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen, så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt.  
 • Ansvar for aktivering og ledelse af den øvrige krisestab. 
 • Ansvar for, at det overordnede situationsbillede altid er opdateret, og at der arbejdes efter den strategiske retning, som er besluttet i krisestaben. 
 • Ansvar for evt. underretning af det politiske niveau i samråd med kommunaldirektøren. 

Link til action-card for kriseleder 

Opgaver for den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation

 • Sekretær for krisestaben 
 • Ansvar for at indsamle relevant information og opdatere situationsbilledet.  
 • Ansvar for at dokumentere og journalisere information, beslutninger mm. 

Link til action-card for den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation

Opgaver for den ansvarlige for de involverede personer 

Ansvar for opgaver i relation til de mennesker, der er direkte berørte af hændelsen, herunder medarbejder, forældre og børn.  

Link til action-card for den ansvarlige for de involverede personer

Opgaver for den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer 

 • Ansvar for teknisk understøttelse og kendskab til området.  
 • Ansvar for at danne overblik over hvordan kerneområdet/enheden er ramt af krisesituationen, og hvilke konsekvenser det har.  

Link til action-card for for den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer

Opgaver for den ansvarlige for kommunikation

Ansvar for at sikre at sikre hurtig, korrekt og afpasset information til de mange berørte målgrupper. 

Link til action-card for den ansvarlige for kommunikation

 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, 7236 2062, kmoll@holb.dk  
 • Direktør, Lene Magnussen: 30 21 20 20, lenm@holb.dk 
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk 
 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen: 7236 3762, annsr@holb.dk 

Denne delplan er udarbejdet af Fagcenter for Læring & Trivsel, Godkendt af fagcenterleder 17.1.2022. 

Alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret

Gældende for dagtilbud, skoler, SFO samt Børnespecialcenter

Børn der forlader en institution eller forsvinder i forbindelse med ekskursioner, ture o.l.

Gældende for dagtilbud, skoler, SFO samt Børnespecialcenter

Brand

Gældende for dagtilbud, skoler, SFO samt Børnespecialcenter

Længerevarende IT-nedbrud (+ 24 timer)

Gældende for dagtilbud, skoler, SFO, samt Børnespecialcenter

Tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom

Gældende for dagtilbud, skoler, SFO samt Børnespecialcenter

Overgreb på børn

Gældende for dagtilbud, skoler, SFO og Børnespecialcenter

Vold og trusler mod medarbejdere

Gældende for dagtilbud, skoler, SFO, Børnespecialcenter samt Undløse skole- og behandlingshjem

Skoleskyderi eller anden ekstern trussel af terrorlignende karakter med brug for barrikadering

Gældende for dagtilbud, skoler, SFO, Børnespecialcenter samt Undløse skole- og behandlingshjem. Denne indsatsplan forefindes for hver enkelt matrikel men offentliggøres ikke.


Feedback

Sidst opdateret

10.01.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen