Spring til indhold

Alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret

Gældende for dagtilbud, skoler, SFO samt Børnespecialcenter

Situation

Et eller flere børn og/eller voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole/institution.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller udefrakommende.
 • Alarmér akut hjælp 112.
 • Den stedlige leder alarmeres via telefon eller mail.
 • Den stedlige leder alarmerer nærmeste leder. (områdeleder/N4-leder) via telefon eller mail.
 • Den stedlige leder eller nærmeste leder vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres.

Opgaver

At stoppe ulykken, hjælpe tilskadekomne og tage hånd om eventuelle vidner til ulykken.

Handlinger

Straks

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer:
  • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed.
  • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over.
  • Aftal hvem der tager imod beredskabet.

Umiddelbart efter/resten af dagen

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.
 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse.
 • Tag stilling til information af øvrige forældre.

SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP I TILFÆLDE AF EN ALVORLIG ULYKKE:

 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.

Opfølgning

 • Anmeld eventuelt ulykken til Arbejdstilsynet.
 • Inddrag den lokale krisestab.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

Ledelse og organisation

Alle enheder/arbejdspladser har udpeget en lokal krisestab, som består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer (jf. lokal indsatsplan). Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder leder indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjerte-starter.

Kommunikation

 • Den stedlige leder informerer nærmeste leder og chef for Læring og Trivsel snarest muligt samme dag.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 7236 2062, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel.

Senest revideret: Juli 2023Feedback

Sidst opdateret

12.07.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen