Spring til indhold

Social Indsats og Udvikling

Delplan

Luk alle
Åben alle

Følgende kritiske funktioner skal kunne varetages i krisesituationer:

 • Vi kan beskytte borgere og medarbejdere, der befinder sig på vores lokationer.
 • Vi kan sikre den nødvendige pleje af borgere i vores varetægt
 • Vi kan håndtere akutte hændelser.
 • Vi kan indgå i kommunens samlede kriseberedskab

I Social Indsats og Udvikling opererer vi med to niveauer for krisestab:  

Den lokale krisestab – ved kriseniveau 1: 
Denne samles, når der er en krise på en enkelt lokation/arbejdsplads – f.eks. et bosted. 

Social Indsats og Udviklings centrale krisestab – ved kriseniveau 2 
Denne samles, når krisen omfatter et funktionsområde – fx botilbudsområdet - og krisen vurderes at kunne håndteres inden for dette område. 

Hvis en hændelse påvirker flere end to kerneområder, aktiveres kriseniveau 3 – Holbæk Kommunes fælles kriseberedskab.

Den lokale krisestab – Kriseniveau 1

Kriseleder

Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Lederen af den berørte enhed

Ansvarlig for involverede personer

Udpeges af kriseleder

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Udpeges af kriseleder

Ansvarlig for kommunikation

Udpeges af kriseleder 

Den centrale krisestab i Social Indsats og Udvikling – kriseniveau 2

Kriseleder

Chef for Social Indsats og Udvikling - Tine Michael-Lindhard 72 36 18 14; tinmi@holb.dk

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Leder af Staben – Lise Kemp 72 36 80 85; lila@holb.dk

Ansvarlig for involverede personer

Udpeges lokalt

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Udpeges lokalt

Ansvarlig for kommunikation

Udpeges lokalt


Mødested

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor krisestaben skal mødes – mødet kan være fysisk såvel som på Microsoft Teams. 

Indkaldelse

Kriselederen indkalder krisestaben til møde via telefon, sms eller mail. Arbejdsnumre bruges som udgangspunkt.  

Chefer og ledere skal være kontaktbare på telefon udenfor normal arbejdstid i krisesituationer. 

Kerneområdets understøttelse af kommunens øverste krisestab

Chef og/eller direktør for Social Indsats og Udvikling deltager i kommunens øverste krisestab.  

Alarmering af den lokale krisestab kommer fra den stedlige leder i den berørte enhed. 

Alarmering af Social Indsats og Udviklings centrale krisestab kommer fra den lokale stedlige leder eller dennes nærmeste leder.  

Alarmeringen sendes opad til nærmeste leder. Alarmering sker telefonisk. 

Kriselederens opgaver 

 • Overordnet ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen, så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt.  
 • Ansvar for aktivering og ledelse af den øvrige krisestab. 
 • Ansvar for, at det overordnede situationsbillede altid er opdateret, og at der arbejdes efter den strategiske retning, som er besluttet i krisestaben. 
 • Ansvar for evt. underretning af det politiske niveau i samråd med kommunaldirektøren. 

Link til action-card for kriseleder

Opgaver for den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation

 • Sekretær for krisestaben 
 • Ansvar for at indsamle relevant information og opdatere situationsbilledet.  
 • Ansvar for at dokumentere og journalisere information, beslutninger mm. 

Link til action-card for den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation

Opgaver for den ansvarlige for de involverede personer 

Ansvar for opgaver i relation til de mennesker, der er direkte berørte af hændelsen, herunder medarbejder, forældre og børn.  

Link til action-card for den ansvarlige for de involverede personer

Opgaver for den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer 

 • Ansvar for teknisk understøttelse og kendskab til området.  
 • Ansvar for at danne overblik over hvordan kerneområdet/enheden er ramt af krisesituationen, og hvilke konsekvenser det har.  

Link til action-card for for den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer

Opgaver for den ansvarlige for kommunikation

Ansvar for at sikre at sikre hurtig, korrekt og afpasset information til de mange berørte målgrupper. 

Link til action-card for den ansvarlige for kommunikation

 

 • Chef for Social Indsats og Udvikling - Tine Michael-Lindhardt: 72 36 18 14 tinmi@holb.dk
 • Direktør - Lene Magnussen: 30 21 20 20, lenm@holb.dk
 • Strategisk leder af Staben for Social Indsats og Udvikling – Lise Kemp : 72 36 80 85, lila@holb.dk
 • Strategisk leder af Center for Specialundervisning – Peer Rask Sjørslev: 72 36 40 36, prj@holb.dk
 • Strategisk leder af Sundhed & Rusmiddel – Birgitte Randrup-Thomsen: 72 36 46 83, birrt@holb.dk
 • Strategisk leder af Børn, Unge og familier – Nina Thestrup Hansen: 72 36 49 65, nitha@holb.dk
 • Strategisk leder af Den Social Indgang: Lisbet Daugaard-Hansen: 71 36 79 76, lidha@holb.dk
 • Strategisk leder af Tilbud Handicap – Katrine Linneboe: 72 36 14 24, katli@holb.dk

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Dorthe Luccat og Christina Hvalsø Hansen

Godkendt af Tine Michael-Lindhard den 22. juni 2022

 

Indsatsplaner

Bombetrussel

Gidseltagning

Hedebølge

Smitsomme alvorlige sygdomme (herunder epidemi/pandemi)

IT-nedbrud - NEXUS

PhishingFeedback

Sidst opdateret

09.09.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding