Spring til indhold

Bombetrussel

Bombetrussel – Kriseniveau 2-3 Holbæk kommunes kriseberedskab

Situation

 • Hvis en borger ringer eller på anden måde kontakter dig om en bombetrussel.
 • Hvis du finder en mistænkelig genstand.
 • Hvis Politiet kontakter SIOU angående en bombetrussel.
 • Borger ringer til SIOU/kommunen med en bombetrussel.

En bombetrussel vil rette sig mod alle medarbejdere og borgere der befinder sig på Jernbanevej 6.

Alarmering

Alarmen kan komme fra medarbejdere i SIOU.
Alarmen kan komme fra et af de øvrige Kerneområder på Jernbanevej 6.

 • Medarbejderen alarmerer og informerer en Afdelingsleder. Hvis det er akut, tryk på brandtrykket/brandalarmen.
 • Medarbejderen foretager en risikovurdering i samarbejde med Politiet.

Den der får henvendelsen om bombetrussel ringer til Politiet på tlf. 112

Alle medarbejdere i SIOU har ansvar/medansvar for, at en afdelingsleder informeres om hændelsen.

Ledergruppe

 • Chef for Social Indsats og Udvikling - Tine Michael-Lindhard: 72 36 18 14 tinmi@holb.dk
 • Direktør - Lene Magnussen: 30 21 20 20, lenm@holb.dk
 • Strategisk leder af Staben for Social Indsats og Udvikling – Lise Kemp : 72 36 80 85, lila@holb.dk
 • Strategisk leder af Center for Specialundervisning – Peer Rask Sjørslev: 72 36 40 36, prj@holb.dk
 • Strategisk leder af Sundhed & Rusmiddel – Birgitte Randrup-Thomsen: 72 36 46 83, birrt@holb.dk
 • Strategisk leder af Børn, Unge og familier – Nina Thestrup Hansen: 72 36 49 65, nitha@holb.dk
 • Strategisk leder af Den Social Indgang: Lisbet Daugaard-Hansen: 71 36 79 76, lidha@holb.dk
 • Strategisk leder af Tilbud Handicap – Katrine Linneboe: 72 36 14 24, katli@holb.dk

Alle kan ved behov tilkalde politiet

Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) tlf. 112
Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48

Afdelingsleder kan ved behov tage initiativ til at hele huset skal lukkes

Kontakt Borgerservice v/leder Lise Larsen tlf. 72 36 63 55 eller afdelingsleder Kirsten Johansen tlf. 72 36 63 53.

Hvis hverken Lise eller Kirsten er der, så ring til BorgerCentret på tlf. 72 36 38 28.

Opgaver

 • Aktiverer Brandtryk-knappen og ”rømningshøjtaleren”.
 • Tilkald politiet på tlf.nr. 1 1 2
 • Alarmerer øvrige medarbejdere og borgere, så alle kan komme i sikkerhed.
 • Alle medarbejdere

Handling

Straks

 • Tilkald politiet 1 1 2
 • Følg politiets instruks
 • Alarmerer øvrige medarbejdere og borgere, så alle kan komme i sikkerhed.
 • Medarbejderen alarmer og informer en Afdelingsleder. Hvis det er akut, tryk på brandtrykket/brandalarmen.
 • Afdelingslederen alarmerer og kontakter pr. telefon Chef med henblik på afklaring af evt. initiativ.
 • Medarbejder foretager en risikovurdering i samarbejde med Politiet.
 • Kontakt Borgerservice med henblik på at den særskilte handleplan for luk og genåbning af Jernbanevej 6 iværksættes, herunder handlingsinformation på distributionslisten ”Alarm – Jernbanevej 6” til husets medarbejdere.
 • Alle medarbejdere går over på Bibliotekets parkeringsplads og bliver der til der evt. gives anden besked.

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Afdelingslederen giver løbende orientering til alle medarbejdere.
 • Afdelingslederen sikrer psykisk førstehjælp til den medarbejder der modtog opkald med bombetrussel/fandt mistænkelige genstand og sikrer, at pågældende ikke er alene.
 • Afdelingslederen vurder behovet for krisehjælp og kontakter evt. psykolog.
 • Afdelingslederen informer relevante parter – pårørende, ansatte, presse osv.

Opfølgning

 • Medarbejderen der modtog bombetrussel, sikrer at der laves et journalnotat i den relevante borgersag.
 • Afdelingslederen sikrer inddragelse af Arbejdsmiljøorganisation.
 • Afdelingslederen følger i samarbejde med Arbejdsmiljølederen op på de kriseramte og andre involverede og får debriefing.

Ledelse og organisation

 • Medarbejdere der får bombetrussel, gennemfører den første akutte indsats.
 • Afdelingslederen leder indsatsen ved kriseniveau 1 + 2 indtil evt. kommunaldirektøren tager over ved kriseniveau 3. Se SIOU’s delplan for uddybning af kriseniveau 1-3 på beredskabsplatformen
 • Chefen har ansvar for kommunikation og opfølgning på kriseniveau 1 + 2.

Bemanding og udstyr

Ledelsen og AMR’erne tager deres gule veste på.
AMR’erne skal huske at tage en førstehjælpskasse med under rømningen.

Kommunikation

Internt og eksternt

 • Afdelingslederen informerer Chefen hurtigst muligt.
 • Chefen informerer de øvrige Kerneområder på Jernbanevej samt Direktionen.

Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chefen i samarbejde med øvrige Kerneområder/ kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Ledergruppe

 • Chef for Social Indsats og Udvikling - Tine Michael-Lindhardt: 72 36 18 14 tinmi@holb.dk
 • Direktør - Lene Magnussen: 30 21 20 20, lenm@holb.dk
 • Strategisk leder af Staben for Social Indsats og Udvikling – Lise Kemp: 72 36 80 85, lila@holb.dk
 • Strategisk leder af Center for Specialundervisning – Peer Rask Sjørslev: 72 36 40 36, prj@holb.dk
 • Strategisk leder af Sundhed & Rusmiddel – Birgitte Randrup-Thomsen: 72 36 46 83, birrt@holb.dk
 • Strategisk leder af Børn, Unge og familier – Nina Thestrup Hansen: 72 36 49 65, nitha@holb.dk
 • Strategisk leder af Den Social Indgang: Lisbet Daugaard-Hansen: 71 36 79 76, lidha@holb.dk
 • Strategisk leder af Tilbud Handicap – Katrine Linneboe: 72 36 14 24, katli@holb.dk

Eksterne kontaktpersoner

Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Vestsjællands Brandvæsen - døgnbemandede vagtcentral: tlf. 44 22 71 12
Akut krise/ Falck tlf. 70 10 20 12

Holbæk psykologer

Mette Andersen tlf. 72 36 45 75 eller Mette Bøgeskov Persson tlf. 72 36 72 33

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af staben i Social Indsats og Udvikling

Godkendt af leder af staben i Social Indsats og Udvikling Lise Kemp 8. september 2022Feedback

Sidst opdateret

09.09.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding