Spring til indhold

Hedebølge

Situation

Definition på hedebølge: For at kunne kalde vejret hedebølge, skal gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer overstige 28 grader tre dage i træk.

Hedebølge og længere perioder med høje temperaturer øger risikoen for dehydrering. Dette gælder specielt for ældre, nogle borgere med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og borgere med sygdomme, der påvirkes af varmen.

Alarmering

Relevante ledere orienterer medarbejdere om eventuelle ændrede arbejdsgange og retningslinjer.

Medarbejdere orienterer borgere/beboere om forebyggelse af dehydrering, hedeslag og konfusion.

Opgaver 

Medarbejdere skal forebygge hedeslag og dehydrering hos borgere, der er i kommunens varetægt, herunder borgere der er beboere på bo-og opholdstilbud.

Handling

Relevante ledere aktiverer relevant action card. Ressourcebehovet vurderes og ledere indkalder evt. ekstra personale.

Alle medarbejdere skal have skærpet opmærksomhed på indtagelse af væske (ikke kun vand). Dette gælder for både personale og de borgere i alle aldre, der serviceres af vores.

Medarbejdere skal desuden være opmærksom på opbevaring af medicin, da visse præparater ikke tåler høje temperaturer.

Ledelse og organisation

Driftsområdernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau.

Relevante ledere og evt. Chef for Social Indsats og Udvikling

Bemanding og udstyr

Det sædvanlige personale løser opgaverne eventuelt med indkaldelse af ekstra personale.

Det vanlige materiel anvendes. Vagtcentralen hos Vestsjællands Brandvæsen kan formidle kontakt til forsvaret eller andre parter, som kan hjælpe, hvis der er behov for yderligere kapacitet.

Kommunikation

Relevante ledere orienterer medarbejdere om eventuelle ændrede arbejdsgange og retningslinjer.

Evt. Chef for Social Indsats og Udvikling.

Se desuden afsnit om alarmering.

Kontaktoplysninger

Relevante ledere. Hvis det findes nødvendigt, kan Chef for Social Indsats og Udvikling indkalde krisestaben. Se alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

Se afsnit for alarmering.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) findes informationsmateriale med gode råd om adfærd under en hedebølge.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af staben

Godkendt af leder af staben i Indsats og Udvikling Lise Kemp den 8. september 2022.Feedback

Sidst opdateret

09.09.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding