Spring til indhold

IT-nedbrud - NEXUS

Situation

IT-nedbrud forstås som en situation, hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige. Hvor det f.eks. ikke er muligt at tilgå eller udskrive dokumentation, medicinoplysninger, kørelister og lignende

Alarmering

Hvis IT-nedbrud er relevant for sygehuse, praktiserende læger, lægevagt eller har betydning i relation til patientbefordring kontaktes AMK med anmodning om videreformidling af oplysningerne.

Ved nedbrud inden for normal arbejdstid kontaktes Holbæk kommunens IT-afdeling på 72 36 14 48.

Uden for normal arbejdstid skal du kun kontakte IT-afdelingen rådighedsvagt, hvis det er en kritisk fejl på hele netværket i bygningen, eller i hele kommunen. Tlf. er 72 36 12 34.

Rådighedsvagten udfører ikke almindelige supportopgaver uden for normal arbejdstid, som f.eks. glemt adgangskode, vejledning i systemer, brugeroprettelser mv.

Glemt adgangskode til pc´en ændres via loginbilledet på din pc eller via https://nemadgang.holb.dk/

Hvis HolBækken er nede, kan Nexus tilgås via en browser (Internet Explorer eller Chrome) og et link: http://holbaek.nexus.kmd.dk

Hvis Holbæk Kommunes netværk ikke fungerer kan du prøve at oprette forbindelse til Nexus via din mobil eller IPad med simkort og derefter logge ind med vikarkoder for at komme på Nexus.

HJÆLP – der er ikke adgang til systemet (Nexus)

På almindelige arbejdsdage kontakt NEXUS-teamet.

Henvendelse kan ske til postkassen: nexus-drift@holb.dk

eller telefon 72 36 14 77 hverdage ml. kl. 7-15.30.

Aften, nat, weekend og helligdage: tjek om der er adgang til internettet. Hvis der er adgang til Internettet, altså er du på nettet, men systemet stadig ikke virker, så afvent, og prøv igen. KMD overvåger systemet, og sikre at der igen bliver adgang.

Opgaver

  • Skab overblik over situationen
  • Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses
  • Prioriter ressourcerne således, at borgere med livsvigtige behov får den nødvendige hjælp
  • Sikre, at visiterede borgere får den hjælp de er visiteret til

Handling

  • Kontakt andre botilbud for at konstatere, hvor stort omfanget af nedbruddet er.
  • Kontakt Nexus-Drift eller IT-afdelingen (se punktet under alarmering)

Ledelse og organisation

Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

IT-afdelingen og NEXUS-teamet.

Kommunikation

Lederne på de berørte enheder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og IT-afdelingen sørger for at information om erkendte fejlmeldinger til de berørte organisatoriske enheder i kommunen.

De berørte områder orienterer de praktiserende læger via. AMK om IT-nedbruddet og at de derfor ikke kan modtage elektronisk.

Ved længerevarende IT-nedbrud orienterer den kommunikationsansvarlige i borgerne via tilgængelige kommunikationskanaler.

Kontaktoplysninger

Se under alarmering øverst i Indsatsplanen.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

OBS! Nexus opdateres den 4. tirsdag i måneden (aften), hvor systemet kan være nede 1 – 2 timer.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af staben

Godkendt af leder af staben i Social Indsats og Udvikling Lise Kemp 8. september 2022.

 Feedback

Sidst opdateret

09.09.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding