Spring til indhold

Smitsomme alvorlige sygdomme (herunder epidemi/pandemi)

Situation

Udbrud af smitsom alvorlig sygdom (herunder epidemi/pandemi).

En særlig smitsom sygdom udgør specielt en trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn, men kan også ramme den bredere befolkning.

Udbruddet af en særlig smitsom sygdom udgør en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner i ældreplejen, botilbud, institutioner og pasningstilbud, da en stor del af personalet kan være sygemeldt eller i isolation. Samtidig kan det indebære en øget arbejdsindsats fra personalets side, ved øget smitte hos beboere/borgere.

Alarmering

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme. Ved udbrud ved alvorlig smitsom sygdom/pandemi/epidemi er det nødvendigt med central styring og koordination af sundhedsberedskabet. I sådanne tilfælde sikrer Sundhedsstyrelsen en koordineret indsats på nationalt niveau og yder faglig rådgivning til regioner og kommuner.

Sundhedsstyrelsen holder tæt kontakt til involverede regioner via Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), Region Sjælland

AMK forventes løbende at rapportere om situationen til Sundhedsstyrelsen ved håndtering af større beredskabshændelser.

AMK-Vagtcentralen for region Sjælland kontakter kommunaldirektøren via indsatsleder hos Vestsjællands Brandvæsen.

Opgaver

Håndtering af borgere med smitsomme sygdomme på plejecentre, hjemmeplejen, borgere i eget hjem, bo- og opholdssteder.

Værnemidler og andre produkter skal være sikret til minimum 3-4 måneder og skal bestå af:

 • Mundbind type 1
 • Mundbind type 2
 • FFP3 masker
 • Visirer
 • Beskyttelsesbriller
 • Vandtætte/vandafvisende overtrækskitler
 • Plastikforklæder med og uden lange ærmer
 • Håndsprit minimum 70% Ethanol
 • Overfladedesinfektion minimum 70% Ethanol
 • Handsker xs-s-m-l-xl
 • Desinfektionsklude til hænder
 • Desinfektionsklude til overflader
 • Håndsæbe
 • Universalrengøring
 • Spande

Handling

De berørte kerneområders indsatsplaner og tilhørende action card aktiveres. De relevante ledere for stedet sørger for at iværksætte disse.

Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, uniformshygiejne, rengøring og bortskaffelse af affald.

 • Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) kontaktes ved behov for karantænefaciliteter
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af massevaccination tilrettelægges i overensstemmelse med vejledningen fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedskrisestaben aftaler med Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og AMK, hvordan parterne hurtigt og effektivt kommunikerer.

Sundhedsstyrelsen vil løbende indhente, bearbejde og udfærdige relevant information og vejledning til sundhedsvæsenet i regioner og kommuner.

Ledelse og organisation

Krisestaben har den øverste ledelse, hvorefter kommunens normale ledelsesstruktur så vidt muligt er gældende.

Der informeres løbende til krisestaben via SIOU’s krisestab.

De kommunale og nationale infektionshygiejniske retningslinjer følges.

Bemanding og udstyr

Ledelsen må forvente højt sygefravær hos personalet. Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale fra andre chef- og direktørområder.

Hvis der er særligt beskyttelsesudstyr, som skal benyttes, vil Sundhedsstyrelsen udmelde dette.

Hændelsen kan kræve at medarbejdere og udstyr fra mange forskellige afdelinger involveres. En stærk koordination og vidensdeling er derfor påkrævet.

Chefen for Social Indsats- og Udvikling er ansvarlig for i tæt samarbejde med den øverste krisestab, at der lokalt bliver etableret og forankret særlige grupper til at varetage opgaver i pleje og behandling af smitsomt syge borgere, dels for at sikre den nødvendige behandling under hensyntagen til faglighed og ekspertise, dels for at minimere smittespredningen.

Kommunikation

Det er for Region Sjælland aftalt at politiet har ansvaret for krisekommunikationen i den indledende fase (når politiet er involveret).

OBS: For kommunikation i forhold til den kommunale opgaveløsning: Direktøren har ansvaret for den sundhedsfaglige information og er desuden talsperson for Sundhedsberedskabet, medmindre andet er aftalt. Hvis en hændelse har en sundhedsfaglig dimension, skal direktøren og chefen for Social Indsats og Udvikling udtale sig om sundhedsfaglige aspekter og/eller levere input til krisestaben.

Krisestaben har ansvaret for pressehåndtering og Kommunens kommunikationsafdeling har ansvaret for aktivering af krisekommunikationens krisekommunikationsplan.

Kontaktoplysninger

Oplysninger om alvorlige smitsomme sygdomme (herunder epidemi/pandemi) kan findes på www.sst.dk og www.ssi.dk.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af staben

Godkendt af leder af staben i Social Indsats og Udvikling Lise Kemp 8. september 2022.

 Feedback

Sidst opdateret

09.09.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding