Spring til indhold

Stabene

Stabene er Organisationsservice, Økonomi og Ledelsessekretariatet og Kommunikation. 
Vi indgår som stabsstøttefunktion til krisestab på driftsniveau 3 – og evt. på niveau 1 og 2 (kerneområdernes stabe) hvis der måtte være behov.

Stabene understøtter øverste krisestab med bl.a. leverancer på IT-området, ledelseskommunikation, personalejuridiske problemstillinger, samarbejde om arbejdsmiljø, krisekommunikation m.m.

Der er ingen særlige indsatsplaner eller actioncards, kun indenfor IT-området og Krisekommunikation (fremgår under "Krisestyring")

Luk alle
Åben alle

IT og Digitalisering er ansvarlig for Holbæk kommunens IT-arbejdspladser, telefoni, netværk og postsystem, som kan anvendes ifm. kommunikation med borgere og medarbejdere bl.a. i krisesituationer.

Kommunens indsatsplan indeholder planer for de mest kritiske IT-systemer i Holbæk Kommune med følgende hovedpunkter:
• Tærskler for beredskabet igangsætning
• Beredskabsorganisation
• Eskalering
• Krisestyring
• Etablering af nøddrift
• Normalisering

IT-indsatsledelsen består af:
Troels Gade, leder af IT og Digitalisering, troga@holb.dk, tlf. 72 36 46 71

Alarmering og kommunikation


Alarmering kan ske via telefon til IT-supporten indenfor normal arbejdstid tlf. 72 36 14 48 og IT-vagten udenfor normal arbejdstid tlf. 72 36 12 34. 

Alarmer om afbrydelse af de kritiske funktioner, som IT og Digitalisering er ansvarlige for, bliver vurderet straks efter modtagelse ift. til graden af afbrydelsen. IT-driftskoordinator og Leder at IT og Digitalisering vurderer om beredskabet skal igangsættes baseret på tærsklerne for de kritiske funktioner.
Hvis beredskabsplanen igangsættes, udarbejder den kommunikationsansvarlige en kommunikationsplan, der modsvarer beredskabssituationen.

Ved mindre afbrydelser informeres der om status på Holbækken (intranet) under IT-driftsstatus.
Ved tilbagevenden til normal drift, gives information af samme kanaler.

Kontaktoplysninger
Troels Gade, leder af IT og Digitalisering, troga@holb.dk, tlf. 72 36 46 71
Mads Peter Enghusen Siboni, IT-driftkoordinator, madsi@holb.dk, tlf. 72 36 35 46

Intern krisestyringsorganisation
Kriseledelsen løses i samarbejde mellem:

Ole Lollike, chef for Organisationsservice
e-mail: olelo@holb.dk
tlf. 72 36 63 56

Anders Brøndum, chef for Økonomi
e-mail: kasha@holb.dk
tlf. 72 36 75 31

Karen Breiner Nielsen
e-mail: kabrn@holb.dk
tlf. 72 36 58 85Feedback

Sidst opdateret

30.08.2022

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos