Spring til indhold

Overordnede planer

Her finder du de overordnede dokumenter, som udgør rammen for beredskabsplanlægningen i Holbæk Kommune. I forhold til alle de andre planer på hjemmesiden (delplaner og indsatsplaner) er de specielle, fordi de er lovkrævede, og fordi de er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Det drejer sig om Politik for Fortsat Drift, Plan for Kriseberedskab og Fortsat Drift.

Dokumenterne indeholder en kombination af målsætninger, ansvarsområder og konkrete ansvisninger på området. De konkrete anvisninger er trukket ud i de enkelte delplaner og indsatsplaner, så det er nemt for dig som ansat medarbejder at finde den plan og dermed den hjælp, du har brug for.

Her finder du Politik for Fortsat Drift

Her finder du Plan for Kriseberedskab og Fortsat Drift

 Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen