Spring til indhold

Krisestab

For at håndtere en krise effektivt, er det afgørende, at der hurtigst muligt etableres en effektiv ledelse af, hvordan krisen håndteres (her benævnt krisestab). Herunder kan du se, hvordan en krisestab bliver aktiveret, og hvem der sidder med i den. Vær opmærksom på, at en krisestab kan etableres på flere forskellige niveauer afhængigt af krisens karakter og omfang.

Kriseniveau 1 – Mindre hændelser afgrænset til en enkelt enhed/institution

Kriseleder: Leder af pågældende enhed/institution
Relevante medlemmer af enhedens/institutionens ledergruppe
Kommunikationsansvarlig
Eventuelt repræsentant fra Vestsjællands Brandvæsen (VSBV)
Ad hoc medlemmer

Kriseniveau 2 – hændelser afgrænset til et enkelt eller to kerneområder

Kriseleder: Chef for kerneområdet
Relevante medlemmer af kerneområdets chef-/ledergruppe
Kommunikationsansvarlig
Eventuelt beredskabsdirektør eller en af denne udpeget repræsentant
Ad hoc medlemmer

Kriseniveau 3 – hændelser der er udbredt til flere kerneområder

Kriseleder: Kommunaldirektør
Eventuelt borgmester
Kommunikationsansvarlig
Eventuelt beredskabsdirektør eller en af denne udpeget repræsentant
Ad hoc medlemmer

For alle deltageres vedkommende skal der være udpeget en stedfortræder i forbindelse med større og længerevarende hændelsesforløb. Stedfortræderen skal som udgangspunkt være på samme organisatoriske niveau som den, der afløses for, eller være udstyret med samme mandat. Stedfortræder for kriselederen udpeges i forbindelse med aktivering af krisestaben.

Borgmesteren kan efter konkret vurdering og behov indgå i krisestaben i niveau 3-hændelser efter samråd med kriselederen.

Ad hoc-medlemmer kan eks. bestå af repræsentanter for andre myndigheder, herunder politi, embedslæge o.a. Ved større hændelser, der har karakter af større ulykke/katastrofe og omfatter flere kommuner, vil koordinering af beredskabsaktørernes rolle finde sted i politiets Lokale Beredskabsstab.

Læs om krisestabens roller

 

FlowchartFeedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen