Spring til indhold

Evakuering -og Pårørendecenter

Situation

Når en ekstraordinær hændelse indtræffer, der skaber behov for at kunne indkvartere personer, som er direkte påvirket af hændelsen.

Alarmering

Fra Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) eller Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) direkte til kommunens krisestaben.

I samarbejde med indsatsledelsen vurderes behovet for etablering af EPC i kommunale faciliteter samt behovet for kriseteams fra kommunen.

Opgaver

Fungerer som krisestøttende beredskab og skal kunne yde social assistance til berørte i den akutte fase.

 • Umiddelbar omsorg
 • Informere om krisereaktioner
 • Hjælp til indkvartering og forplejning
 • Kontakt til andre myndigheder.

På baggrund af indsatslederes information iværksættes indsatser:

 • Udsendelse af kriseteams med leder til indsatsområdet, opsamlingssted, Hospitalsafdelinger eller Evakuerings-pårørendecenter
 • Oprettet EPC (i samarbejde med politi og evt. Region Sjælland)
 • Planlægge aflastning af personale.

Se også indsatsplan for psykosocialt beredskab.

Handling

Holbæk Kommunes medarbejdere bidrager til at etablere EPC med fokus på at udføre de ovenforstående opgaver.

Politi (indgår i Indsatsledelse)

Vestsjællands Brandvæsen (indgår i Indsatsledelse)

AMK via indsatsleder sundhed (indgår i Indsatsledelse)

Indsatsen koordineres med Indsatsledelsen, som har den direkte dialog med kommunens krisestab, som herigennem koordinerer Holbæk Kommunes bidrag.

KOP, Koordinerende Psykiatrisk Kontaktperson er central i forhold til samarbejdet mellem de forskelle kriseteams(aktør.

I forbindelse med oprettelse og indretning af EPC kan VBAF og Hjælpemiddeldepotet yde bistand.

Ledelse og organisation

Indsatsen koordineres med Indsatsledelsen, som består af indsatsleder fra Politi, indsatsleder fra Vestsjællands Brandvæsen og indsatsleder fra Sundhed (AMK-lægen).

Indsatsledelsen koordinerer med AMK og Holbæk Kommunens krisestab samt Koordinerende psykiatrisk

kontaktperson (KOP). KOP varetager den direkte kontakt med Kriseteams fra Holbæk Kommune. Lederen af Holbæk Kommunes kriseteams vurderer sammensætning og antal medarbejdere.

Holbæk Kommunes krisestøttende beredskab skal kunne fungere i samarbejde med Region Sjællands kriseterapeutiske beredskab.

Bemanding og udstyr

Medarbejdere og ledere med relevante kompetencer indkaldes.

Relevante bygninger, som kan fungere som EPC udpeges af Holbæk Kommunes krisestab evt. i dialog med Asset Management i Holbæk Kommune, som også kan bistå med sparring eller lign.

Kommunikation

Via krisestaben.

Kontaktoplysninger

Kommunens krisestab videre til medarbejdere med relevante krisekompetencer som f.eks.

 • krisehjælp for børn/Sundhedstjenesten
 • Primærsygeplejersker i Holbæk
 • Socialrådgivere i Holbæk Kommune
 • Psykoterapeut
 • SSP-medarbejdere
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Holbæk Kommunes krisestøttende beredskab skal kunne fungere uafhængigt af Region Sjælland – herunder oprettelse af Evakuerings- og pårørendecenter i samarbejde med politiet.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejde af Fagsekretariatet
Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

15.12.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen