Spring til indhold

Action card Gidseltagning

Hvem udfører opgaven?

Alle har ansvar/medansvar for, at en afdelingsleder informeres om hændelsen.

Den der handler på alarmknappens udløsning og som bliver bekendt med gidseltagningen informer en afdelingsleder pr. telefon.

Afdelingsleder alarmer chefen pr. telefon.

Hvornår skal opgaven udføres?

Umiddelbart når hændelse konstateres

Handling

I samtalelokalet - Tryk på alarmknappen.

Fjern dig fra hændelsen og bevar roen.

Tilkald politiet på tlf. nr. 1 1 2

Hvem er du?

Hvorfra ringer du?

Hvor skal du bruge hjælpen?

Hvad er der sket?

Hvor mange er taget til gidsel?

Hvor mange gidseltagere er der?

Følg politiets instrukser.

Alarmerer øvrige medarbejdere og borgere i området, så alle kan komme i sikkerhed.

Hjælp evt. kollegaer og borgere til at komme væk.

Alle forlader mødecentret – brug flugtveje

Den der handler på alarmknappens udløsning eller bliver bekendt med gidseltagning informer en afdelingsleder

 

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af AUBO-StabenFeedback

Sidst opdateret

30.08.2023

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost