Action card Phising

Hvem udfører opgaven?

Alle har ansvar/medansvar for, at phishingmailen ikke åbnes og slettes, samt at Holbæk kommunes IT-support kontaktes på tlf. 72 36 14 48 med henblik på hvilken handling der skal iværksættes.

Den der har fået phishingmailen, har ansvar/medansvar for, at Afdelingsleder straks informeres og orienteres om hændelsen.

Afdelingsleder sikrer, at resten af AUBO informeres, så evt. phishingmailen ikke åbnes af andre medarbejdere.

Medarbejder og afdelingsleder understøtter IT-afdelingen i forhold til håndteringen af eventuelle handlinger i forbindelse med phishingmailen.

Hvornår skal opgaven udføres?

Umiddelbart når hændelse konstateres

Handling

Den der modtager phishingmailen, kontakter straks Holbæk kommunes IT-support på tlf. 72 36 14 48.

Den der modtager phishingmailen, informerer straks en afdelingsleder personligt eller pr. telefon.

Den der modtager phishingmailen, understøtter Afdelingsleder under de handlinger der evt. skal udføres efter aftale med IT-supporten samt ved meddelelse der sendes ud til resten af AUBO.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af AUBO-Staben.

Senest opdateret 30-05-2024