Spring til indhold

Vold og trusler

Vold og truslerLæs hele Delpolitik: Krænkende handlinger

Situation

Når en medarbejder ansat i AUBO oplever vold: En påtvungen, krænkende og overskridende handling i form af fysisk overlast fx: slag, spark, bid, at blive spyttet på, tilbageholdelse, kvælertag m.v. eller psykisk overlast fx: verbale trusler, overfald, kritik, negativ omtale m.v. i eller uden for arbejdstiden – skal være arbejdsrelateret.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra den medarbejder der er eller har været udsat for vold eller trussel.
 • Alarmen kan komme fra en kollega, der i situationen oplever en kollega bliver udsat for vold eller trussel.
 • Alarmen kan komme fra AUBO’s samarbejdspartnere.
 • Alarmen kan komme fra andre ansatte på Jernbanevej 6.

Alle medarbejdere har ansvar/medansvar for at en afdelingsleder og/eller en Arbejdsmiljørepræsentant kontaktes og orienteres om hændelsen.

Ledergruppe:

Chef for Kerneområdet AUBO Baris Atak tlf. 72 36 94 91

Stabsleder vakant, tlf. 72 36 XX XX 

Områdeleder Claus Mercebach tlf. 72 36 92 45

Områdeleder Christel Højvang Kyed, tlf. 72 36 83 75

Afdelingsleder Mona Gregersen, tlf. 72 36 25 58 

Afdelingsleder Ulf Lolk Larsen, tlf. 72 36 11 24

Områdeleder Jes Ludvigsen, tlf. 72 36 28 01

Afdelingsleder Mette Lützen Helden, tlf. 72 36 45 88

Områdeleder Dorte Merete Duddy, tlf. 72 36 25 55

Afdelingsleder Christian Arent, tlf. 72 36 66 78

Områdeleder Gitte Egeskov, tlf. 72 36 50 75

Afdelingsleder Jette Adamsen, tlf. 72 36 29 53

Afdelingsleder Janne Næsborg tlf. 72 36 61 57

Områdeleder Lise Larsen, tlf. 72 36 63 55

Afdelingsleder Bonnie Jensen tlf. 72 36 60 91

 

AMR-gruppen:

Britt Thomsen, lokal 9608

Gitte Melchior, lokal 7274

Henrik Hertz, lokal 6162

Mollie Jensen, lokal 2811

Line Holm Pedersen, lokal 9126

Rebekka Larsen, lokal 8841

Charlotte Hvilsom, lokal 9269

 

Alle kan ved behov tilkalde politiet:

Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 1 1 2
Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48

Afdelingsleder kan ved behov tage initiativ til, at huset lukkes:

Kontakt Borgerservice v/områdeleder Lise Larsen tlf. 72 36 63 55 

Hvis ikke Lise er der, så ring til Borgercenteret på tlf. 72 36 38 28

Afdelingsleder informerer konstitueret chef for Kerneområdet AUBO Baris Atak, tlf. 72 36 94 91

Opgaver

 • Stop hændelsen
 • Ved behov – Tilkald politiet på tlf.nr 1 1 2.
 • Ved behov, tag initiativ til at huset lukkes – Kontakt Borgerservice!
 • Tilkald Afdelingsleder og/eller Arbejdsmiljørepræsentant.
 • Reducér eventuel smerte.
 • Skærm berørte medarbejdere, hvis der for eksempel er en borger, der optræder krænkende.
 • Skab tryghed om medarbejderen: Berolig, trøst. Kropskontakt virker beroligende – Læg evt. en hånd på hans/hendes arm.
 • Afled medarbejderen med aktiviteter som bordfodbold, sjove film, candy crush og lignende. Det er vigtigt, at medarbejderen ikke sover de første 6-8 timer efter hændelsen. Dermed kommer det til at fylde mindre i sindet.
 • Informer medarbejderen kort og faktuelt om, hvad der kommer til at ske – fx: Borgeren med den voldsomme adfærd bliver bortvist og politianmeldt. Vi laver nye procedurer, så det ikke sker igen.
 • Når medarbejderen skal hjem, skal du sikre dig, at der er nogen hjemme til at tage imod. Det er ofte hensigtsmæssigt, at der er en pårørende til at hente, eller at en kollega kan køre sin kollega hjem.
 • Aftal om medarbejderen skal møde ind næste dag. Det er forskelligt fra hændelse til hændelse, hvad der er bedst, men det er vigtigt, at medarbejderen er sikret, at han/hun ikke bliver udsat for en gentagelse af hændelsen.
 • Gem evt. beviset fx ved at tage et skærmdump eller undgå at slette SMS osv.
 • Eventuelle vidner (borgere) må ikke henvises til krisepsykolog i kommunal regi, de skal henvises til egen læge.

Handling

Straks for den person der er udsat for vold og trusler

 • Stop eller fjern situationen, men gem beviset ved fx at tage et skærmdump eller gem SMS osv.
 • Kommunikér på en konfliktnedtrappende måde eller bring dig selv i sikkerhed.
 • I samtalerummene - Tryk på alarmknap, hvis det er muligt.
 • Forlad samtalerummet – brug evt. flugtvej. Andre steder flygt om nødvendigt – Søg hen hvor andre kan se dig.
 • Tilkald kollegaer eller andre der kan hjælpe dig.
 • Ved akut behov – Tilkald politiet på tlf. 1 1 2

Umiddelbart efter - resten af dagen (den berørte person, vidner, AMR og Afdelingsleder)

 • Tilkald og/eller informere straks en Afdelingsleder og/eller en Arbejdsmiljørepræsentant.
 • Ved behov, tag initiativ til, at huset lukkes – Kontakt Borgerservice!
 • Tag hånd om både den berørte kollega og de kollegaer, der har været vidne til episoden. Afled med aktiviteter som bordfodbold, sjove film, candy crush og lignende. Den berørte medarbejder må ikke sove de første 6-8 timer efter hændelsen, da hændelsen så vil fylde mindre i sindet.
 • Eventuelle vidner (Borgere) skal henvises til egen læge og evt. den vej henvises til krisepsykolog.
 • Lad aldrig din kollega alene, heller ikke hjemme – Kontakt pårørende.
 • Tilbyd evt. at køre din kollega hjem eller tilbyd anden praktisk hjælp.

Opfølgning af afdelingsleder

 • Informerer Chefen
 • Tager hånd om både den berørte medarbejder, både i og uden for arbejdstiden og de medarbejdere, der har været vidne til episoden. Bring de berørte medarbejders alarmberedskab i ro. Undgå at gå ind i følelser, fokuser på at lave en faktabaseret oversigt over, hvad der skete. Se mere her: Psykologerne
 • Hvis medarbejderen ikke er faldet væsentligt til ro inden for de første 3-5 dage, bør der henvises til psykolog på psykolog@holb.dk
 • I nogen tilfælde er der forhold på arbejdspladsen, der umuliggør en effektiv akutindsats. Henvis til psykolog hurtigst muligt.
 • Afdelingslederen følger i samarbejde med Arbejdsmiljølederen op på de kriseramte og andre involverede og får debriefing.
 • Støtter og hjælper med anmeldelsen af episoden til politiet.
 • I arbejdstiden afmelder evt. alarm via mail og orienter kort om episoden – Anvend mailadressen: ALARM Jernbanevej 6.
 • Afdelingslederen anmelder hændelsen som arbejdsskade via Holbækken, under ’Nyttige Links’, Anmeld arbejdsskade (InsuBiz)
 • Giver om nødvendigt og i samarbejde med den øvrige ledelse administrativt tilhold og videregiver information om dette. Brug af fremmødeforbud i AKBI (lovportaler.dk)
 • Følger tæt op på anmeldelsen til politiet og også eventuelle vidneafhøringer senere. Der kan rekvireres psykolog til vidneafhøringer, hvis der er behov for det. Det sker i samarbejde med HR Arbejdsmiljø.

Ledelse og organisation

I en nødsituation kan der ikke gives knivskarpe retningslinjer for, hvem der gør hvad, det vigtigste er, at situationen bliver stoppet/fjernet.

 

Medarbejderen:

Medarbejderen der udsættes for vold og trusler gennemfører straks handlingerne.

AMR og kollegaer:

AMR og Kollegaer foretager den efterfølgende handling indtil der evt. er en Afdelingsleder til stede.

AMR og kollegaer understøtter under hele forløbet Afdelingslederen.

 

Afdelingslederen:

Afdelingslederen overtager indsatsen og gennemfører opfølgningen indtil evt. ekstern krisestab tager over fx Borgerservice i forbindelse med lukning af Jernbanevej.

Afdelingslederen har sammen med chefen ansvaret for kommunikation.


Bemanding og udstyr

Alle medarbejdere kan indgå i indsatsen. Men det vil være AMR og afdelingsleder der vurderer og involvere øvrige medarbejdere.

Adgang til førstehjælpskasse og hjertestarter - se plantegning for diverse fortegnelser fx brandtryk, flugtveje m.m på Holbækken under Arbejdsmiljø på følgende link: Forside - Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice


Kommunikation

 • Afdelingslederen informerer og aftaler med Chefen, hvem af dem som står for kommunikationen under og efter hændelsen.
 • Afdelingslederen er ansvarlig for kommunikationen med politiet i forbindelse med opfølgning på anmeldelsen.
 • Afdelingslederen er ansvarlig for vurdering og rekvirering af psykolog både under kriseforløbet og i forbindelse med efterfølgende vidneafhøringer.
 • Afdelingslederen og/eller AMR deltager, hvis den forurettede ønsker det, ved en evt. efterfølgende retssag.
 • Chefen er ansvarlig for kriseledelsen hvis det vurderes, at Jernbanevej skal lukkes ned.
 • Afdelingslederen og/eller AMR aftaler med den forurettede, hvem der kontakter forurettedes pårørende (Det kan også være en nær kollega). Se ambulanceplan i forurettedes afdeling.

Pressetelefonen tlf. 72 36 34 48 (Mads Jakobsen, Henrik Hyldegaard, Maya Bluhme)


Kontaktoplysninger

Ledergruppen:

Chef for Kerneområdet AUBO Baris Atak tlf. 72 36 94 91

Stabsleder vakant, tlf. 72 36 XX XX 

Områdeleder Claus Mercebach tlf. 72 36 92 45

Områdeleder Christel Højvang Kyed, tlf. 72 36 83 75

Afdelingsleder Mona Gregersen, tlf. 72 36 25 58 

Afdelingsleder Ulf Lolk Larsen, tlf. 72 36 11 24

Områdeleder Jes Ludvigsen, tlf. 72 36 28 01

Afdelingsleder Mette Lützen Helden, tlf. 72 36 45 88

Områdeleder Dorte Merete Duddy, tlf. 72 36 25 55

Afdelingsleder Christian Arent, tlf. 72 36 66 78

Områdeleder Gitte Egeskov, tlf. 72 36 50 75

Afdelingsleder Jette Adamsen, tlf. 72 36 29 53

Afdelingsleder Janne Næsborg tlf. 72 36 61 57

Områdeleder Lise Larsen, tlf. 72 36 63 55

Afdelingsleder Bonnie Jensen tlf. 72 36 60 91

 

AMR-gruppen:

Britt Thomsen, lokal 9608

Gitte Melchior, lokal 7274

Henrik Hertz, lokal 6162

Mollie Jensen, lokal 2811

Line Holm Pedersen, lokal 9126

Rebekka Larsen, lokal 8841

Charlotte Hvilsom, lokal 9269

 

Ved behov for at Jernbanevej lukkes:

Kontakt Borgerservice v/områdeleder Lise Larsen tlf. 72 36 63 55

Hvis ikke Lise er der, så ring til Borgercenteret på tlf. 72 36 38 28

Eksterne kontaktpersoner:

Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 1 1 2
Vestsjællands Brandvæsen - døgnbemandede vagtcentral: tlf. 44 22 71 12

Akut krise/ Falck tlf. 70 10 20 12

Holbæk psykologer:

Mette Andersen tlf. 72 36 45 75 eller Mette Bøgeskov Persson tlf. 72 36 72 33

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Ved rømning af Jernbanevej klik på boksen AUBO- Beredskabsplaner for oplysninger om mødestedFeedback

Sidst opdateret

02.02.2024

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost