Spring til indhold

Alvorlig sygdom med stor smittefare

Situation

Der er risiko for at personale og borgere/brugere kan blive smittet af alvorlig sygdom i Kultur, Fritid og Ungeliv lokaler eller lokationer.

Alarmering

Alarmen kan komme fra borgere/brugere, embedslægen eller personalet der refererer til krisestaben.

Opgaven

Alle informeres om smittefaren og om hvordan de skal forholde sig.

Alle implicerede skal løbende holdes orienteres om status på situationen.

Indsatsen ledes af den lokale krisestab.

Relevante værnemidler skal anskaffes efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Handling

Der skal tages stilling til informationsmateriel, hvem der skal informeres og hvornår.

Den lokale krisestab beskriver opgaven omkring opsætning af informationsmateriale samt øvrige retningslinjer for hvordan der skal ageres.

Ledelse og organisation

Chef Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Krisestaben har den øverste ledelse – der informeres løbende til krisestaben

Bemanding og udstyr

Hvis der kræves værnemidler vil der ske udmelding fra Sundhedsstyrelsen

Kommunikation

Krisestaben udarbejder informationsmateriale.

Den lokale krisestab sørger for kontakt til de centrale parter.

Kontaktoplysninger

Den nedsatte krisestab

Sundhedsstyrelsens hjemmeside – www.sst.dk

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist den………Feedback

Sidst opdateret

22.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen