Spring til indhold

Klor- og syreudslip

Situation

Der er udslip af klor eller syre.

Der er farer for udvikling af klorgas.

Indsatsen rettet mod at evakuere badegæster og medarbejder.

Alarmering

Fra livredder:

Livredder ringer, eller beder en badegæst ringe 1-1-2.

Når situationen tillader det, tilkaldes leder af Ugerløse Friluftsbad telefonisk.

Opgaven

Evakuering af badegæster og personale.

Minimere fare for udvikling klorgas.

Hoved fokus er at evakuere personale og gæster.

Yde førstehjælp.

Handling

Der er konstateret klor elle syre udslip.

Evakueringen af badegæsterne kordineres sammen med Vestsjællands Brandvæsen og politi.

Ledelse og organisation

Livredder der er på arbejde i Ugerløse Friluftsbad har ansvaret for evakueringen og kontakten til Vestsjællands Brandvæsen.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for afhjælpningen af klor og syre udslip.

Bemanding og udstyr

Den/de medarbejdere der er på arbejde indgår i indsatsen. Der forefindes ikke udstyr til klor eller syreudslip.

Kommunikation

Intern kommunikation:

Efter at evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt kontaktes leder af Ugerløse Friluftsbad Ivan Svendsen og chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian W. Ahlquist.

Ekstern kommunikation:

Leder af Ugerløse Friluftsbad Ivan Svendsen og chef for Kultur og Fritid Brian W. Ahlquist koordinerer kommunikationen og orienterer i samarbejde med Kommunikation relevante medier om ulykken.

Kontaktoplysninger

Alarmcentral   1-1-2
Politi akut 1-1-4
Midt og Vestsjællands Politi 46 35 14 48
Vestsjællands Brandvæsen døgnbemandede vagtcentral     44 22 71 12
Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist    72 36 62 93
Leder af Ugerløse Friluftsbad Ivan Svendsen 72 36 20 17

Indsatsplan er udarbejdet af Ivan Svendsen og Hans Henrik Nielsen.  

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist den xxFeedback

Sidst opdateret

22.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen