Spring til indhold

Børn der forlader en institution eller forsvinder i forbindelse med ekskursioner, ture o.l.

Gældende for dagtilbud, skoler, SFO samt Børnespecialcenter

Situation

Denne indsatsplan handler om de situationer, hvor et barn forsvinder fra eller forlader en institution. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrskoler, ekskursioner mm.

Alarmering

Alarmering kan komme fra andre børn, ansatte eller øvrige personer, som har observeret et barn, der vækker bekymring, idet barnet færdes på egen hånd

Den, der modtager beskeden om et bortkommet barn, alarmerer den stedlige leder.

Den stedlige leder:

 • vurderer behovet for yderligere alarmering (afhængigt af borteværende tid, alder, omgivelser…)
 • varetager alarmeringen af forældre.
 • Vurderer behovet for og kontakter evt. den centrale krisestab.

Opgaver

 • Led efter barnet.
 • Ring evt. 112 – afhængigt af tid/varighed, alder osv.
 • Stedlige leder vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted.

Dagtilbud

 • At finde barnet og, afhængigt af barnets tilstand, skabe tryghed for barnet.
 • Indkalde forældrene til samtale senest samme dag. Den stedlige leder vurderer behovet.

Indskoling/mellemtrin

 • At finde eleven og, afhængigt af elevens tilstand, at skabe tryghed for eleven.
 • Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.
 • Den stedlige leder vurderer behovet for at indkalde forældrene til samtale.

Udskoling

Dette er ikke umiddelbart en akut situation, men barnets alder og funktionsniveau skal selvfølgelig tages i betragtning. Har eleven været væk over et antal timer (defineret af den pågældende skole) og der ikke kan skabes kontakt til eleven, bliver situationen akut. Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.

Handlinger

Straks

 • Led efter barnet. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter det bortkomne barn såvel som tages hånd om de øvrige børn.
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger eller 112.
 • Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige elever kan indgå i at finde ud af, hvor eleven opholder sig.
 • Skab tryghed for barnet, når det er fundet, samt for den øvrige børnegruppe.

Umiddelbart efter/resten af dagen

 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse osv.
 • Informer relevante kammerater etc.

Opfølgning

Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen.
Sikre tryghed i den øvrige forældregruppe og børnegruppe – afhængigt af, hvad der er sket.

Ledelse og organisation

Alle enheder/arbejdspladser har udpeget en lokal krisestab, som består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer (jf. lokal indsatsplan). Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder leder indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Kommunikation

 • Den stedlige leder informerer nærmeste leder og chef for Læring og Trivsel snarest muligt samme dag.
 • Chef for Læring og Trivsel håndterer evt. presse-henvendelse i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller:7236 2062, kmoll@holb.dk.
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel.

Senest revideret: Juli 2023Feedback

Sidst opdateret

12.07.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen