Spring til indhold

Brand i bygning

Situation

Der er udbrudt brand – medarbejdere og borgere i nærheden er i fare.

Alarmering

Ring 1-1-2

En del bygninger har brandalarm som varsler i de brandtruede afdelinger.

Alarm går direkte til Vestsjællands Brandvæsen.

Opgaven

Red menneskeliv.

Handling

Luk gerne vinduer og døre – ikke låse.

Alle personer forlader bygningen ad nærmeste flugtvej.

Alle samles på det aftalte sted som i forvejen er aftalt lokalt.

Send en medarbejder ud til at tage imod brandvæsnet.

Klargør adgangsveje for brandbilerne – åben f.eks.  bomme og lignende.

Bring ikke dig selv eller andre i fare.

Alle er forpligtiget til at følge retningslinjerne indtil brandvæsenet ankommer.

Ledelse og organisation

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding og udstyr

Medarbejdere og personer på stedet.

Vestsjællands Brandvæsen.

Kommunikation

Ledelsen informerer efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Eventuel pressehenvendelse håndteres på chef/ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Nærmeste leder kontaktes.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist den 26.01.2021.

Luk alle
Åben alle

Situation

Der udbryder brand i en af Observatoriets bygninger.

Alle medarbejdere og borgere er i dette tilfælde udsatte. 

Alarmering

Alarmen kan komme fra ansatte eller borgere.

Ring 1-1-2

En del bygninger har brandalarm. så alarmen vil kunne høres i administrationsbygningen.

Alarm går direkte til Vestsjællands Brandvæsen.

Alarmen vil også gå i administrationsbygningen.

Opgaven

Hovedfokus er at evakuere personale og gæster.

Udsæt ikke dig selv for risiko.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Sikring af, at branden kommer under kontrol uden af nogen lider fysisk eller psykisk overlast.

Der findes brandinstrukser i de fleste bygninger. Disse følges.

Handling

Luk gerne vinduer og døre – ikke låse.

Alle personer forlader bygningen ad nærmeste flugtvej.

Alle samles på det aftalte sted som i forvejen er aftalt lokalt.

Send en medarbejder ud til at tage imod brandvæsnet ved indkørslen til Observatoriet.

Klargør adgangsveje for brandbilerne – åben bommen.

Bring ikke dig selv eller andre i fare.

Alle er forpligtiget til at følge retningslinjerne indtil brandvæsenet ankommer.

Ledelse og organisation

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for Observatoriet Julie Bouchet informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Bemanding og udstyr

Personalet på stedet.

Vestsjællands Brandvæsen.

Politi.

Der er brandslukningsmateriale i alle bygninger.

Evt. Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Kommunikation

Intern kommunikation

Leder af Observatoriet Julie Bouchet kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af Observatoriet Julie Bouchet 72 36 23 45 

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Evakueringsplaner:

 

 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist den 26.01.2021.

Ledelse og organisation

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for Kultursekretariatet Jesper Nielsen informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder af Kultursekretariatet Jesper Nielsen, kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af Kultursekretariatet Jesper Nielsen 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv den………

Brand- og evakueringsinstruks

Foreningshuse

Luk alle
Åben alle

Situation

Der er opstået brand i Foreningshuset på Bispehøjen.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Hvis der er personale til stede, aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 1-1-2.

Opgaven

Hoved fokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

Hvis der er personale er til stede skal disse sikre at brugere og personale i alle lokaler, kældre, kontorer og toiletter evakueres.

Hvis der ikke er personale til stede og Foreningshuset på Bispehøjen bruges af eksterne brugere vil de skulle orientere sig via de ophængte brand og evakueringsplaner som hænger i lokalerne.

Personalet eller eksterne brugere der forestår evakuering, udgør evakueringsteamet.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 1-1-2.

Der udpeges en medarbejder eller en af de eksterne brugere, som tager imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist kontaktes.

Er der ikke andet personale eller eksterne brugere til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Opsamlingssted er ude på parkringspladsen. 

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af Foreningshuset på Bispehøjen.

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen/koordinator for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding og udstyr

Hvis der er personale på stedet, indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Her lægger vi et billede(r) ind af evakueringsplan med links.

Kommunikation

Intern kommunikation

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Kultur og fritidssekretariatet. 

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist.

Situation

Der er opstået brand i Foreningshuset i Undløse.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Hvis der er personale til stede, aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 1-1-2.

Opgaven

Hoved fokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

Hvis der er personale er til stede skal disse sikre at brugere og personale i alle lokaler, omklædningsrum og toiletter evakueres.

Hvis der ikke er personale til stede og Foreningshuset i Undløse bruges af eksterne brugere vil de skulle orientere sig via de ophængte brand og evakueringsplaner som hænger i lokalerne.

Personalet eller eksterne brugere der forestår evakuering, udgør evakueringsteamet.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 1-1-2.

Der udpeges en medarbejder eller en af de eksterne brugere, som tager imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist kontaktes.

Er der ikke andet personale eller eksterne brugere til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Opsamlingssted er ude på parkeringspladsen.

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af Foreningshuset i Undløse.

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen/koordinator for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding og udstyr

Hvis der er personale på stedet, indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Her lægger vi et billede(r) ind af evakueringsplan med links.

Kommunikation

Intern kommunikation

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Kultur og fritidssekretariatet. 

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist.

Situation

Der er opstået brand i Multihuset på Holbæk Fælled.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Hvis der er personale til stede, aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 1-1-2.

Opgaven

Hoved fokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

Hvis der er personale er til stede skal disse sikre at brugere og personale i alle lokaler og toiletter evakueres.

Hvis der ikke er personale til stede og Multihuset på Holbæk Fælled bruges af eksterne brugere vil de skulle orientere sig via de ophængte brand og evakueringsplaner som hænger i lokalerne.

Personalet eller eksterne brugere der forestår evakuering, udgør evakueringsteamet.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 1-1-2.

Der udpeges en medarbejder eller en af de eksterne brugere, som tager imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist kontaktes.

Er der ikke andet personale eller eksterne brugere til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Opsamlingssted er ude på parkringspladsen. 

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af Multihuset på Holbæk Fælled. 

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen/koordinator for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding og udstyr

Hvis der er personale på stedet, indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Her lægger vi et billede(r) ind af evakueringsplan med links.

Kommunikation

Intern kommunikation

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Kultur og fritidssekretariatet. 

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist.

Biblioteker

Luk alle
Åben alle

Situation

Der er opstået brand på Holbæk Bibliotek.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Hvis der er personale til stede, aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 1-1-2.

Servicelederen for biblioteket tilkaldes af Vestsjællands Brandvæsen.

Når situationen tillader det, tilkaldes Bibliotekslederen telefonisk og denne vurderer om der skal gives besked til nærmeste chef.

Udenfor betjent åbningstid

Varslingsanlæg aktiveres automatisk.

Opgaven

Hovedfokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

I den betjente åbningstid vil medarbejdere som har vagt i publikumsområderne sikre at brugere og personale i alle lokaler, kældre, kontorer og toiletter evakueres.

Hvis der ikke er personale til stede i publikumsområdet, sørger personalet på kontorerne for evakuering.

Personalet der forestår evakuering, udgør evakueringsteamet.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 1-1-2.

Der udpeges en medarbejder, der tager imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Den relevante serviceleder tilkaldes.

Er der ikke andet personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Opsamlingssted er ved den store sten udenfor hovedindgangen i Nygade.

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af biblioteket.

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet.

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen og arbejdsmiljørepræsentant laver sammen opfølgning på situationen.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding og udstyr

Hvis der er personale på stedet, indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Oversigt over placering af brandudstyr - link til bilag.
Flugtvej - 1. sal.
Flugtvej - stor og lille sal.
Flugtvej - Stuen.
Flugtvej - underetage.

Kommunikation

Intern kommunikation

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen 28 25 36 50

Serviceleder Anders Michael K. Jensen 72 36 70 89

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Piet Dahlstrøm-Nielsen og Lone Hasselgren.

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist den 26.01.2021.

Situation

Der er opstået brand på Jyderup Bibliotek.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Hvis der er personale til stede, aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 1-1-2.

Servicelederen for biblioteket tilkaldes af Vestsjællands Brandvæsen.

Når situationen tillader det, tilkaldes Bibliotekslederen telefonisk og denne vurderer om der skal gives besked til nærmeste chef.

Udenfor betjent åbningstid

Varslingsanlæg aktiveres automatisk.

Opgaven

Hovedfokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

I den betjente åbningstid vil medarbejdere som har vagt i publikumsområderne sikre at brugere og personale i alle lokaler, kældre, kontorer og toiletter evakueres.

Hvis der ikke er personale til stede i publikumsområdet, sørger personalet på kontorerne for evakuering.

Personalet der forestår evakuering, udgør evakueringsteamet.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 1-1-2.

Der udpeges en medarbejder, der tager imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Den relevante serviceleder tilkaldes.

Er der ikke andet personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af biblioteket.

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet.

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen og arbejdsmiljørepræsentant laver sammen opfølgning på situationen.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding, udstyr og flugtveje

Hvis der er personale på stedet, indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Gennemgang af brandudstyr.
Flugtvej - stuen.

Kommunikation

Intern kommunikation

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen 28 25 36 50

Serviceleder Anders Michael K. Jensen 72 36 70 89

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Piet Dahlstrøm-Nielsen og Lone Hasselgren.

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist den 26.01.2021.

Situation

Der er opstået brand på Tølløse Bibliotek.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Hvis der er personale til stede, aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 1-1-2.

Servicelederen for biblioteket tilkaldes af Vestsjællands Brandvæsen.

Når situationen tillader det, tilkaldes Bibliotekslederen telefonisk og denne vurderer om der skal gives besked til nærmeste chef.

Udenfor betjent åbningstid

Varslingsanlæg aktiveres automatisk.

Opgaven

Hovedfokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

I den betjente åbningstid vil medarbejdere som har vagt i publikumsområderne sikre at brugere og personale i alle lokaler, kældre, kontorer og toiletter evakueres.

Hvis der ikke er personale til stede i publikumsområdet, sørger personalet på kontorerne for evakuering.

Personalet der forestår evakuering, udgør evakueringsteamet.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 1-1-2.

Der udpeges en medarbejder, der tager imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Den relevante serviceleder tilkaldes.

Er der ikke andet personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af biblioteket.

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet.

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen og arbejdsmiljørepræsentant laver sammen opfølgning på situationen.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding, udstyr 

Hvis der er personale på stedet, indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Gennemgang af brandudstyr.

Kommunikation

Intern kommunikation

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen 28 25 36 50

Serviceleder Anders Michael K. Jensen 72 36 70 89

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Piet Dahlstrøm-Nielsen og Lone Hasselgren.

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist den 26.01.2021.

Situation

Der er opstået brand på Svinninge Bibliotek.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Hvis der er personale til stede, aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 1-1-2.

Servicelederen for biblioteket tilkaldes af Vestsjællands Brandvæsen.

Når situationen tillader det, tilkaldes Bibliotekslederen telefonisk og denne vurderer om der skal gives besked til nærmeste chef.

Udenfor betjent åbningstid

Varslingsanlæg aktiveres automatisk.

Opgaven

Hovedfokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

I den betjente åbningstid vil medarbejdere som har vagt i publikumsområderne sikre at brugere og personale i alle lokaler, kældre, kontorer og toiletter evakueres.

Hvis der ikke er personale til stede i publikumsområdet, sørger personalet på kontorerne for evakuering.

Personalet der forestår evakuering, udgør evakueringsteamet.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 1-1-2.

Der udpeges en medarbejder, der tager imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Den relevante serviceleder tilkaldes.

Er der ikke andet personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af biblioteket.

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet.

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen og arbejdsmiljørepræsentant laver sammen opfølgning på situationen.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding, udstyr og flugtveje

Hvis der er personale på stedet, indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Gennemgang af brandudstyr.
Flugtvej - salen.
Flugtvej - stuen.

Kommunikation

Intern kommunikation

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Biblioteksleder Piet Dahlstrøm-Nielsen 28 25 36 50

Serviceleder Anders Michael K. Jensen 72 36 70 89

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Piet Dahlstrøm-Nielsen og Lone Hasselgren.

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist den 26.01.2021.

UngHolbæk

Luk alle
Åben alle

Ledelse og organisation

Medarbejdere hos Cirkus Kæphøj, Vandtårnsvej 14, 4300 Holbæk, gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for UngHolbæk Søren Myrup informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder for UngHolbæk Søren Myrup kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af UngHolbæk Søren Myrup 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 63 41

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Ledelse og organisation

Medarbejdere hos UngHolbæk, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk, gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for UngHolbæk Søren Myrup informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder for UngHolbæk Søren Myrup kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af UngHolbæk Søren Myrup 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 63 41

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Ledelse og organisation

Medarbejdere hos Den Grønne Lunge, Ladegårdsalléen 11, 4300 Holbæk, gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for UngHolbæk Søren Myrup informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder for UngHolbæk Søren Myrup kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af UngHolbæk Søren Myrup 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 63 41

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Ledelse og organisation

Medarbejdere hos Ungdomsklubben Vestergade, Vestergade 7, 4300 Holbæk, gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for UngHolbæk Søren Myrup informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder for UngHolbæk Søren Myrup kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af UngHolbæk Søren Myrup 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 63 41

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Ledelse og organisation

Medarbejdere hos Klubvest, Ladegårdsparken 19, 4300 Holbæk, gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for UngHolbæk Søren Myrup informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder for UngHolbæk Søren Myrup kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af UngHolbæk Søren Myrup 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 63 41

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Ledelse og organisation

Medarbejdere hos Klubøst, Mellemvang 27, 4300 Holbæk, gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for UngHolbæk Søren Myrup informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder for UngHolbæk Søren Myrup kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af UngHolbæk Søren Myrup 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 63 41

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Ledelse og organisation

Medarbejdere hos Ungdomsklub Svinninge, Hovedgaden 76 F, 4520 Svinninge, gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for UngHolbæk Søren Myrup informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder for UngHolbæk Søren Myrup kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af UngHolbæk Søren Myrup 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 63 41

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Ledelse og organisation

Medarbejdere hos Ungdomsklubben Jyderup, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup, 4300 Holbæk, gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for UngHolbæk Søren Myrup informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder for UngHolbæk Søren Myrup kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af UngHolbæk Søren Myrup 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 63 41

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Ledelse og organisation

Medarbejdere hos Ungdomsklub Regstrup, Hovedgaden 55, 4420 Regstrup, gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for UngHolbæk Søren Myrup informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder for UngHolbæk Søren Myrup kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af UngHolbæk Søren Myrup 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 63 41

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Ledelse og organisation

Medarbejdere hos Ungdomsklub Vipperød, Rensdyrvej 2, 4390 Vipperød, gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for UngHolbæk Søren Myrup informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder for UngHolbæk Søren Myrup kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af UngHolbæk Søren Myrup 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 63 41

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Ledelse og organisation

Medarbejdere hos Ungdomsklub Tølløse, Tølløsevej 58, 4340 Tølløse, gennemfører den første akutte indsats.

Når brandvæsnet ankommer, tager indsatslederen over.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Leder for UngHolbæk Søren Myrup informeres efterfølgende om branden, årsag og omfang.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Kommunikation

Intern kommunikation
Leder for UngHolbæk Søren Myrup kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation
Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen 44 22 71 12

Leder af UngHolbæk Søren Myrup 72 36 74 98

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 63 41

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Marianne Gottschalck.
Godkendt af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og Ungeliv.

Holbæk Kulturskole

Luk alle
Åben alle

Situation

Der er opstået brand på Kulturskolen

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Hvis der er personale til stede, aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 1-1-2.

Souschef på Kulturskolen tilkaldes af Vestsjællands Brandvæsen og denne vurderer om der skal gives besked til nærmeste leder.

Opgaven

Hoved fokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

Hvis Kulturskolens personale er til stede skal disse sikre at brugere og personale i alle lokaler, kældre, kontorer og toiletter evakueres.

Hvis der ikke er personale til stede og Kulturskolen bruges af eksterne brugere vil de skulle orientere sig via de ophængte brand og evakueringsplaner som hænger i lokalerne.

Personalet eller eksterne brugere der forestår evakuering, udgør evakueringsteamet.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 1-1-2.

Der udpeges en medarbejder eller en af de eksterne brugere, som tager imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Souschef Thomas Thomsen kontaktes.

Er der ikke andet personale eller eksterne brugere til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Opsamlingssted er flagstangen ude i skolegården.

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af Kulturskolen.

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen/koordinator for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet.

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen og souschef Thomas Thomsen laver sammen opfølgning på situationen.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding og udstyr

Hvis der er personale på stedet, indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Her lægger vi et billede(r) ind af evakueringsplan med links.

Kommunikation

Intern kommunikation

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontakt oplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen 72 36 34 99

Souschef Thomas Thomsen 72 36 56 48

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Lars Lundgaard Jensen og Thomas Thomsen

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist.

Situation

Der er opstået brand på Elværket.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Hvis der er personale til stede, aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 1-1-2.

Souschef på Kulturskolen tilkaldes af Vestsjællands Brandvæsen og denne vurderer om der skal gives besked til nærmeste leder.

Opgaven

Hoved fokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

Hvis Elværkets personale er til stede skal disse sikre at brugere og personale i alle lokaler, kældre, kontorer og toiletter evakueres.

Hvis der ikke er personale til stede og Elværket bruges af eksterne brugere vil de skulle orientere sig via de ophængte brand og evakueringsplaner som hænger i lokalerne.

Personalet eller eksterne brugere der forestår evakuering, udgør evakueringsteamet.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 1-1-2.

Der udpeges en medarbejder eller en af de eksterne brugere, som tager imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Souschef Thomas Thomsen kontaktes.

Er der ikke andet personale eller eksterne brugere til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Opsamlingssted er ude på p-pladsen. 

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af Elværket. 

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen/koordinator for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet.

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen og souschef Thomas Thomsen laver sammen opfølgning på situationen.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding og udstyr

Hvis der er personale på stedet, indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Her lægger vi et billede(r) ind af evakueringsplan med links.

Kommunikation

Intern kommunikation

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen 72 36 34 99

Souschef Thomas Thomsen 72 36 56 48

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Lars Lundgaard Jensen og Thomas Thomsen

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist.

Situation

Der er opstået brand på Kulturkasernen.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Hvis der er personale til stede, aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 1-1-2.

Souschef på Kulturskolen tilkaldes af Vestsjællands Brandvæsen og denne vurderer om der skal gives besked til nærmeste leder.

Opgaven

Hoved fokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

Hvis Kulturkasernens personale er til stede skal disse sikre at brugere og personale i alle lokaler, kældre, kontorer og toiletter evakueres.

Hvis der ikke er personale til stede og Kulturkasernen bruges af eksterne brugere vil de skulle orientere sig via de ophængte brand og evakueringsplaner som hænger i lokalerne.

Personalet eller eksterne brugere der forestår evakuering, udgør evakueringsteamet.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 1-1-2.

Der udpeges en medarbejder eller en af de eksterne brugere, som tager imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Souschef Thomas Thomsen kontaktes.

Er der ikke andet personale eller eksterne brugere til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Opsamlingssted er ude på pladsen.

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af Kulturkasernen.

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen/koordinator for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet.

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen og souschef Thomas Thomsen laver sammen opfølgning på situationen.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding og udstyr

Hvis der er personale på stedet, indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Her lægger vi et billede(r) ind af evakueringsplan med links.

Kommunikation

Intern kommunikation

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen 72 36 34 99

Souschef Thomas Thomsen 72 36 56 48

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Lars Lundgaard Jensen og Thomas Thomsen

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist.

Situation

Der er opstået brand på Værftet.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering

Hvis der er personale til stede, aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 1-1-2.

Souschef på Kulturskolen tilkaldes af Vestsjællands Brandvæsen og denne vurderer om der skal gives besked til nærmeste leder.

Opgaven

Hoved fokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

Hvis Værftets personale er til stede skal disse sikre at brugere og personale i alle lokaler, kontorer og toiletter evakueres.

Hvis der ikke er personale til stede og Værftet bruges af eksterne brugere vil de skulle orientere sig via de ophængte brand og evakueringsplaner som hænger i lokalerne.

Personalet eller eksterne brugere der forestår evakuering, udgør evakueringsteamet.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 1-1-2.

Der udpeges en medarbejder eller en af de eksterne brugere, som tager imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Souschef Thomas Thomsen kontaktes.

Er der ikke andet personale eller eksterne brugere til stede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Opsamlingssted er ude på p-pladsen. 

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af Værftet. 

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen/servicelederen/koordinator for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet.

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen og souschef Thomas Thomsen laver sammen opfølgning på situationen.

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Bemanding og udstyr

Hvis der er personale på stedet, indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Her lægger vi et billede(r) ind af evakueringsplan med links.

Kommunikation

Intern kommunikation

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen kontaktes når evakueringen er gennemført og Vestsjællands Brandvæsen er tilkaldt. Leder og chef vurderer herefter om andre i Holbæk Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation

Leder og chef koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om branden.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 1-1-2

Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen 72 36 34 99

Souschef Thomas Thomsen 72 36 56 48

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist 72 36 62 93

Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af Lars Lundgaard Jensen og Thomas Thomsen

Godkendt af Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv Brian Worm Ahlquist.Feedback

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen